BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NÔNG THÔN MỚI TUẦN 44 (từ ngày 28/10-3/11/2019) KẾ HOẠCH TUẦN 45 (từ ngày 04/11-10/11/2019)

Thứ ba - 05/11/2019 14:16

   BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NÔNG THÔN MỚI TUẦN 44 (từ ngày 28/10-3/11/2019)

KẾ HOẠCH TUẦN 45 (từ ngày 04/11-10/11/2019)

 

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của các thôn cán bộ NTM tổng hợp, báo cáo các nội dung cụ thể như sau:

- Phục vụ đoàn kiểm tra của Sở tư pháp về kiểm tra công nhận tiểu tiêu chí 18.5

 TT

Tên Tiêu chí/Thôn

Kết quả đạt được

Tồn tại, nguyên nhân

Kế hoạch tuần tới

1

Thôn Trần Phú:

 

- Thứ 2: Hoàn thiện 120m nương thoát nước: 86 lao động

- Thứ 3: Trồng 220m cây hàng rào xanh: 58 hội viên phụ nữ

- Thứ 4: Xây 28m móng tường rào thoáng: 42 hội viên nội nông dân

- Thứ 5: Dọn vệ sinh nhà văn hóa: 30 hội viên cao tuổi

- Thứ 6: Xây 30 móng tường rào thoáng: 71 lao động

- Thứ 7: Trồng 110 cây bóng mát: 62 hội viên nông dân

- CN: Dọn vệ sinh các tuyến đường giao thông

Chưa hoàn thiện sân vận động thôn và và chưa đắp phụ lề đường và gốc cây tuyến từ quán ông Giản đi huyện lộ 3

Tập trung hoàn thiện các công việc còn dở, làm đến đâu dọn vệ sinh đến đó, tập trung xây và hoàn thiện 80m tường rào thoáng, hướng dẫn chỉnh trang sắp xếp nhà cửa; đắp phụ lề đường và gốc cây tuyến từ quán ông Giản đi huyện lộ 3; hoàn thiện sân vận động thôn; bổ sung cát lề đường tuyến từ cầu anh Báu đi ngõ ông Lương Bắc Trị

 

2

Thôn Bắc Trị:

- Thứ 2: CTVT hộ bà Quý, cắt tỉa cây tại NVT: 10 hội viên cao tuổi và 29 hội viên phụ nữ

- Thứ 3: Phá dỡ công trình chăn nuôi hộ ông Thái, xây 250m bồn hàng rào xanh: 52 lao động

- Thứ 3,4: Đổ 302m nắp đậy rãnh thoát nước: 95 lao động

- Thứ 5: xây 30m móng tường rào thoáng: 29 lao động

- Thứ 6: Trồng cây bóng mát tuyến QL 15B đi ngõ anh Thanh, ngõ anh Quang đi Thái Dám, trồng bổ sung cây QL 15B đi ngõ anh cảnh: 123 lao động

- Thứ 7: Hướng dẫn các hộ sắp xếp nhà cửa

- Chưa phá dỡ công trình phụ hộ anh Vân, chưa xây rãnh thoát nước và tường rào hộ anh Thái

 

- Xây 18m rãnh thoát nước và tường rào hộ bà Thái; phá dỡ công trình phụ hộ anh Vân, xây 30m tường rào thoáng, đổ và gắn nắp đậy rãnh thoát nước

 

3

Thôn Đồng Khánh

- Thứ 2: Xây bồn cây bóng mát, san sửa 100m lề đường: 22 lao động

- Thứ 3: Đổ 45m đường bê tông, xây 45m tường rào thoáng: 38 lao động và 15 hội viên nông dân

- Thứ 4: CTVT hộ anh Liên: 41 hội viên phụ nữ

- Thứ 5: Trồng 30 cây bóng mát, bu rào cây xanh: 12 hội viên CCB và 13 lao động

- Thứ 7: Hướng dẫn sắp xếp nhà ở, bu rào cây bóng  mát: 11 lao động

- CN: Bu rào cây bóng mát và đổ đất vào bồn cây HRX: 12 lao động

 

Chưa trồng cọc bê tông cho hộ bà Văn, bà Khôi do thiếu dây thép gai

Thống nhất phương án và triển khai xây bó lề đường tuyến từ ngõ ông Bình đi ngõ anh Đường; trồng 150 cây bóng mát, 150m cây HRX, trồng cọc bê tông và dây thép gai

4

Thôn Hồng Dinh

- Thứ 2: Xây 86m bồn hàng rào xanh, 12m móng tường rào thoáng: 37 lao động

- Thứ 3: Trồng 211m hàng rào xanh: 21 hội viên phụ nữ

- Thứ 4: Trồng 132 cây bóng mát: 47 hội viên cao tuổi

- Thứ 5: Xây 42m tường rào thoáng: 35 lao động

- Thứ 7: Hướng dẫn 71 gia đình sắp xếp nhà cửa

- CN: Hướng dẫn 38 gia đình sắp xếp nhà cửa

Chưa dời dọn ốt anh Xuân

- Dời dọn ốt anh Xuân. Chỉnh trang và phát quang tuyến đường trục thôn, xây 100m rãnh thoát nước, vận động nhân dân sản xuất vườn hộ; thống nhất đưa vào kế hoạch thi công tuyến đường ngõ xóm từ ngõ anh Xuân đi ngõ anh Dũng

5

Thôn Bắc Dinh

- Thứ 2,3,4, CN: Đổ 187m lề đường 134 lao động

- Thứ 3: Đổ đất vào bồn hoa: 43 hội viên nông dân

- Thứ 5,6,7: Trồng 85 cây bóng mát, đổ đất san sửa bồn hoa, hướng dẫn các hộ sắp xếp nhà cửa, trồng thảm hoa: 45 hội viên cao tuổi và 46 hội viên nông dân

- Chưa xây công trình vệ sinh tại nhà văn hóa; chưa dời dọn và xây mới tường rào và công trình phụ hộ ông Huyền Hán, tường rào anh Hà Khoa, mương Cựa Lợi

- Giải phóng hành lang, mở rộng nền đường tuyến từ quán anh Tứ lên tổ tự quản số 5; đổ lề đường, xây nhà vệ sinh nhà văn hóa, dời dọn và xây mới tường rào hộ ông Huyền, ang Quý và anh Tần

 

6

Thôn Đại Tiến

- Thứ 2: Đổ 30m bê tông mở rộng mặt đường, xây 50m tường rào thoáng: 70 lao động

- Thứ 3:Hoàn thiện 30m tường rào thoáng:18 lao động

- Thứ 4: xây và trồng 100m HRX: 32 lao động và 18 hội viên phụ nữ

- Thứ 5: Dọn vệ sinh khuôn viên nhà văn hóa và tuyến đường ngõ xóm, hoàn thiện bồn cây bóng mát: 36 hội viên phụ nữ và 22 hội viên CCB

- Thứ 7: Trồng 30m cây HRX: 28 hội viên phụ nữ

Chưa dọn vệ sinh và trồng cây hàng rào xanh tuyến từ ngõ ông Thiểu đi Toàn Thắng; Chưa mở được tuyến mới

 Hoàn thiện đổ bê tông đoạn cổng làng; mở rộng nền đường, dọn vệ sinh và trồng cây hàng rào xanh tuyến sang Toàn Thắng; mở rộng 02 tuyến đường ngõ xóm chiều dài 300m, làm cỏ trên các tuyến đường ngõ xóm, trồng 100m cây HRX, hướng dẫn nhân dân chỉnh trang vườn, nhà, don vệ sinh các tuyến đường giao thông

7

Thôn Toàn Thắng

- Thứ 2,3,4:đổ 200m lề đường: 194 lao động

- Thứ 5: xây bó 44m lê đường: 46 lao động

- Thứ 6: Trồng 94m HRX: 59 lao động

- CN: San đất lề đường, dọn vệ sinh NVH: 57 lao động

Chưa hoàn thiện  xây bó lề và mở rộng nền đường, chưa trồng cây xanh tuyến từ Quán Trung Thu đi Đại Tiến và tuyến đường mẫu, chưa kiểm tra, hướng dẫn các hộ sắp xếp nhà cửa

Thống nhất phương án xử lý ngõ ông Tăng; hoàn thiện xây bó lề đường tuyến từ đường 19/5 đi trạm y tế II; đổ đất vào bồn cây bóng mát và cây HRX, cải tạo vườn hoang, trồng cây xanh tuyến đường mẫu

 

8

Tiêu chí Điện

Thay thế đường dây công tơ cho 16 hộ gia đình tại các thôn Trần Phú, Bắc Trị, Đồng Khánh, Hồng Dinh và Bắc Dinh

- Làm mới 1,5km đường điện thắp sáng đường quê tại thôn Toàn Thắng

 

Tiếp tục tuyên truyền các hộ nâng cấp, chỉnh trang đường dây chưa đảm bảo

9

Tiêu chí nhà ở dân cư

+ Về hồ sơ:

- Phối hợp với phòng chuyên môn huyện rà lại hồ sơ theo quy định

- Tổ chức ký nghiệm thu điều tra nhà ở các thôn

- Bổ sung hồ sơ thanh quyết toán nhà ở chính sách từ trước tới nay

+ Về công việc chỉnh trang các nhà:

- Vận động dở bỏ nhà anh Hải thôn Trần Phú

- Tiếp tục vận động hộ bà Nguyễn Thị Em và Bà Dương Thị Chiểu thôn Trần Phú về ở với con

Chưa hoàn thiện hồ sơ tiêu chí do các khối ngành liên quan chưa cung cấp hồ sơ

thanh quyết toán nhà ở hộ nghèo và chính sách; chưa nghiệm thu nhà ở bà Thanh; chưa vận động hộ bà Lý, cô Thanh, anh Hải thôn Trần Phú dở bỏ nhà

- Tổ chức nghiệm thu nhà ở hộ bà Bùi Thị Thanh

-  Vận động  hộ bà lý, anh Hải thôn Trần Phú dở bỏ nhà theo cam kết

-  Phối hợp với huyện  hoàn thiện các biểu mẫu rà soát theo quy định.

 

10

Tiêu chí MT và ATTP

- Hoàn thiện và lắp cổng vào nghĩa trang Động Cùng và Rú Mọn

- Tổng hợp danh sách các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh, chế biến hải sản, giò chả vào hồ sơ tiểu tiêu chí 17.8

- Kiểm tra, xử lý các trường hợp ô nhiễm môi trường trong chăn  nuôi

- Kiểm tra, xử lý các trường hợp ô nhiễm môi trường trong chăn  nuôi

- Cấp cây HRX cho các thôn có nhu cầu

*Tồn tại:

- Các thôn Trần Phú, Đại Tiến và Toàn Thắng không bố trí việc làm vào sáng thứ 7

- Tiểu tiêu chí 18.5 qua đánh giá của đoàn kiểm tra hồ sơ còn sơ sài, hầu hết không có hồ sơ; kinh phí cho bộ phận tiếp công dân, phổ biến pháp luật, và tổ hòa giải chưa có hoặc có nhưng chưa đảm bảo.

   

 

 

Nguồn tin: TT BCĐ NTM xã:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây