TÓM TẮT MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thứ tư - 11/09/2019 14:56

BAN CHỈ ĐẠO NÔNG THÔN MỚI

XÃ THẠCH TRỊ

*

 

TÓM TẮT MỘT SỐ CHÍNH SÁCH  NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 

I. NGHỊ QUYẾT SỐ 123/2018/NQ-HĐND NGÀY 13/12/2018 CỦA HĐND TÌNH HÀ TĨNH KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 8

- Hỗ trợ một lần 30% kinh phí đầu tư máy móc, vật tư, thiết bị xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo thiết kế định hình với diện tích liền vùng từ 0,3ha trở lên/tổ chức, cá nhân, tối đa 25 triệu đồng/ha và tối đa 75 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác để hình thành vùng sản xuất tập trung quy mô tối thiểu: Đất trồng lúa 05ha (đối với tổ chức), 03ha (đối với hộ gia đình); đất trồng cây hàng năm khác 03ha (đối với tổ chức), 02 ha (đối với hộ gia đình, cá nhân) theo các hình thức (thuê lai bằng quyền sử dung đất, nhận góp vốn bằng quyền sử sụng đất) với thời hạn 05 năm trở lên được hỗ trợ một lần kinh phí cải tạo đất (làm phẳng mặt bằng, phá bỏ bờ thửa, phân hữu cơ, vôi...) với mức 20 triệu đồng/ha.

1.  Tổ chức, cá nhân xây mới cơ sở chăn nuôi gà giống cấp bố mẹ trở lên, có quy mô tối thiểu 5.000 con (dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt), được hỗ trợ xây dựng chuồng trại, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt: mức 240 triệu đồng/cơ sở.

- Hỗ trợ một lần 50% kinh phí cho cộng đồng vùng nuôi tôm trên cát hoạc vùng nuôi tôm tham canh bãi triều có từ 03 cơ sở nuôi trở lên và diện tích tối thiểu 10ha trong vùng quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, tối đa 02 tỷ đồng/vùng để xây dựng hệ thống xử lý thoát nước thải chung cho toàn vùng

- Hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm cho các tổ chức cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng ven bờ: Mức 50 triệu đồng/tổ chức cộng đồng/năm

- Hỗ trợ mua máy thông tin liên lạc tầm xa: Hỗ trợ 70% kinh phí mua máy thông tin liên lạc tầm xa có tích hợp định vị vệ tinh (máy mới) cho các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên, tối đa 30 triệu đồng/máy/tàu.

- Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên tàu cá, tối đa 5 triệu đồng/chứng chỉ.

Xây dựng vườn mẫu đạt chuẩn được hỗ trợ 05 triệu đồng/vườn

2. Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn được hỗ trợ 300 triệu đồng/khu

3. Xã đạt chuẩn nông thôn mới được hỗ trợ 01 tỷ đồng/xã

4. Xử lý nước sinh hoạt: Hỗ trợ 50% kinh phí lắp đặt thiết bị xử lý nước sinh hoạt (đủ lượng nước phục vụ sinh hoạt tối thiểu 60 lít/ngày đêm/người) cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình không thuộc vùng cấp nước sinh hoạt tập trung tối đa 02 triệu đồng/hộ.

5. Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo kinh phí di dời, phá bỏ công trình vệ sinh 02 ngăn để xây công trình vệ sinh tự hoại, mức hỗ trợ 02 triệu đồng/hộ

6. Hỗ trợ xi măng làm đường giao thông, rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng

a. Đường giao thông:

- Đường trục thôn: ngân sách cấp tỉnh 40%, cấp huyện, xã 60%

- Đường ngõ xóm (có trong quy hoạch nông thôn mới xã): Ngân sách cấp tỉnh 30%, ngân sách huyện xã 70%.

- Đường trục chính nội đồng: Ngân sách cấp tỉnh 70%, ngân sách huyện xã 30%.

b. Rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng

- Rãnh thoát nước đường trục xã: Ngân sách cấp tỉnh 70%, ngân sách huyện xã 30%

- Rãnh thoát nước của đường trục thôn, ngõ xóm: Ngân sách cấp tỉnh 40%, ngân sách huyện xã 40%.

- Kênh mương nội đồng: Ngân sách cấp tỉnh 70%, ngân sách huyện xã 30%

II. NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2018/NQ-HĐND NGÀY 28/12/2018 CỦA HĐND HUYỆN THẠCH HÀ KHÓA XIX - KỲ HỌP THỨ 6

1. Nuôi gà thịt thả vườn đồi, trên cát theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường quy mô ổn định từ 1.000 con trở lên có hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp, hợp tác xã (tối thiểu 02 chu kỳ sản xuất) được hỗ trợ 5 triệu đồng/cơ sở.

2. Nuôi lợn với quy mô tối đa không quá 20 con/lứa xây dựng bể Bioga thể tích tối thiểu 9m3 được hỗ trợ với mức 3 triệu đồng/bể; mỗi xã, thị trần không quá 50 triệu đồng/năm

3. Tổ chức, cá nhân nuôi bò chất lượng cao theo hình thức nuôi nhốt, đảm bảo vệ sinh môi trường, phù hợp vói quy hoạch có quy mô tối thiểu 30 con, có diện tích trồng cỏ tối thiểu 1.000m2 được hỗ trợ kinh phí nuôi giống bò với mức 01 triệu đồng/con, tối đa không quá 100 triệu đồng/cơ sở.

1. Các hộ gia đình đạt tiêu chí hộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu (theo tiêu chuẩn do UBND huyện quy định) được hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ

2. Các xã vùng Bãi ngang đạt chuẩn nông thôn mới được hỗ trợ 01 tỷ đồng/xã

3. Các thôn có ít nhất 70% số hộ thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại nguồn được hỗ trợ 10 triệu đồng/thôn, xóm

4. Hỗ trợ 100% xi măng cho các xã  đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới khi mở rộng thêm đường giao thông nông thôn bê tông đạt quy chuẩn mặt đường từ 3m đến 5m theo quy định

5. Xây dựng rãnh thoát nước đường ngõ xóm (đảm bảo BxH:30*40cm) với mức 30 triệu đồng/km nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/xã

6. Hỗ trợ máy cưa, máy đào và cọc bê tông:

- Hỗ trợ các xã 30% kinh phí thuê máy cưa, máy đào, máy xúc để chỉnh tranh khu dân cư nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/xã

- Hỗ trợ 30% kinh phí cột bê tông để làm hàng rào thoáng nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/xã (để hỗ trợ cho các hộ gia đình có hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn

7. Xây dựng mới, sữa chữa, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn với mức: 100 triệu đồng đối với nhà văn hóa xây mới; 50 triệu đồng đối với nhà văn hóa nâng cấp, sữa chữa, mua sắm  trang thiết bị

III. NGHỊ QUYẾT SỐ 37/2019/NQ-HĐND NGÀY 15/02/2019 CỦA HĐND XÃ THẠCH TRỊ KHÓA XIX - KỲ HỌP THỨ 8 (BẤT THƯỜNG)

1. Các thôn sản xuất trình diễn giống lúa mới có quy mô từ 01 đến 02ha được hỗ trợ 100% tiến giống

2. Sản xuất rau củ quả trên cát tại các vùng quy hoạch Lối Léc thôn Đồng Khánh, Đồng Trằm, Trạng Dài thôn Bắc Dinh quy mô từ 02ha trở lên được hỗ trợ 100% tiền giống

1. Nuôi gà thương phẩm quy mô 1.000 con/lứa, tối thiểu 02 lứa/năm đảm bảo vệ sinh môi trường được hỗ trợ 1 triệu đồng

2. Nuôi lợn gia trại quy mô tối đa không quá 10 con/lứa xây dựng bể Bioga thể tích tối thiểu 10m3 được hỗ trợ 1 triệu đồng/bể (không giới hạn số bể)

3. Chăn nuôi trâu, bò quy mô từ 10 con trở lên có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường được hỗ trợ 2 triệu đồng

1. Xây dựng mới kết cầu hạ tầng nuôi tôm trên cát nằm trong quy hoạch của UBND tỉnh quy mô tư 2ha trở lên được hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng

2. Đóng mới hoặc mua mới tàu tuyền có công suất máy từ 90CV trở lên để đánh bắt hả sản được hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng

1. Vườn mẫu được hỗ trợ 3 triệu đồng

2. Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được hỗ trợ 30 triệu đồng

3. Hỗ trợ di dời, phá bỏ công trình vệ sinh và xử lý rác thải

- Hỗ trợ các tổ thu gom và xử lý rác thải 500 nghìn đồng/tổ/tháng

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo dời dọn công trình vệ sinh và xây mới công trình vệ sinh tự hoại được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ

4. Mở rộng mặt đường, xây bó lề đường: Mở rộng nền đường bó bằng xây gạch tap lô hỗ trợ 100% gạch tap lô và xi măng

5. Hỗ trợ rãnh thoát nước: Xây mương, rãnh thoát nước trên đường trục thôn, ngõ xóm hỗ trợ 100% vật liệu

6. Kênh mương nội đồng và đường giao thông phục vụ sản xuất: Đường bê tông phục vụ sản xuất nông, ngư nghiệp (nền rộng 5m, mặt bê tông rộng 3m, dày 0,14m) hỗ trợ 50 triệu đồng/km; đường nội đồng bằng xô bồ đạt chuẩn (nền rộng 5m, mặt bê tông rộng 3m, dày 0,14m) hỗ trợ 20 triệu đồng/km

7. Hỗ trợ máy cưa, máy đào, dời dọn tường rào hoặc công trình xây dựng

- Hiến đất, dời dọn tường rào mở rộng đường giao thông và xây mới tường rào (theo mẫu thiết kế của UBND xã) được hỗ trợ 100% xi măng, gạch tap lô; hiến đất xây mới tường rào (theo mẫu thiết kế của UBND xã) được hỗ trợ 50% xi măng, gạch tap lô; cải tạo hàng rào cũ theo mẫu thiết kế của UBND xã được hỗ trợ 30 nghìn đồng/m;

- Hiến đất, dời dọn và xây mới cổng nhà được hỗ trợ 5 triệu đồng/cổng; các công trình xây dựng khác hỗ trợ 100% vật liệu;

- Hiến đất, chặt cây, đào gốc, dời dọn tường rào hoặc công trình xây dựng khác được hỗ trợ 100% kinh phí thu máy cưa, máy múc;

- Hộ nghèo, hộ thuộc 03 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (Bắc Dinh, Bắc Trị và Trần Phú) và các tiểu khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của các thôn được hỗ trợ 100% kinh phí thuê máy cưa, máy đào cải tạo vườn tạp

8. Hỗ trợ 20 triệu đồng cho các thôn Bắc Trị, Trần Phú xây dựng khu thể thao thôn đạt chuẩn. Các thôn còn lại hỗ trợ 10 triệu đồng/khu/thôn

9. Các thôn xây dựng công làng được hỗ trợ 30 triệu đồng/cổng

10. Hỗ trợ 2 triệu đồng/cửa hàng tiện lợi đạt chuẩn và 500 nghìn đồng/cửa hàng tạp hóa đạt chuẩn

11. Hỗ trợ 100% vật liệu xây bồn hàng rào xanh và 100% cây xanh trồng trên đường trục thôn, ngõ xóm

 

 

Nguồn tin: TT BCĐ NTM xã

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây