BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NÔNG THÔN MỚI TUẦN 34 (từ ngày 19-25/8/2019) KẾ HOẠCH TUẦN 35 (từ ngày 26/8-01/9/2019)

Thứ hai - 26/08/2019 14:30
Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của các thôn cán bộ NTM tổng hợp, báo cáo các nội dung cụ thể như sau:

   BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NÔNG THÔN MỚI TUẦN 34 (từ ngày 19-25/8/2019)

KẾ HOẠCH TUẦN 35 (từ ngày 26/8-01/9/2019)

 

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của các thôn cán bộ NTM tổng hợp, báo cáo các nội dung cụ thể như sau:

Phục vụ cuộc kiểm tra của Thường trực huyện ủy về kiểm tra sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và cuộc làm việc với UBND huyện Thạch Hà về làm việc với Ban chỉ đạo, ban quản lý nông thôn mới xã.

 TT

Tên Tiêu chí/Thôn

Kết quả đạt được

Tồn tại, nguyên nhân

Kế hoạch tuần tới

1

Thôn Trần Phú:

 

- Thứ 3: CTVT nhà liệt sỹ Bùi Văn Hiến: 30 hội viên CCB

- Thứ 4: Xây 60m móng tường rào hộ thầy Hựu: 58 lao động

- Thứ 5: Hoàn thiện tường rào thầy Thọ, bà Tuyết, anh Vinh: 42 lao động

- Thứ 6: Xây 20m tường rào nhà văn hóa: 20 lao động

- Chiều thứ 6: Dọn vệ sinh môi trường và san cát lề đường: 51 hội viên phụ nữ

- CN: Dọn vệ sinh khuôn viên nhà văn hóa: 58 hội viên cao tuổi

- Thứ 7-CN: lát 70m2 sân nhà văn hóa

 

 

- Đổ 700m2 sân bê tông nhà văn hóa

- Hoàn chỉnh tường rào Thầy Trung, xây móng tường rào hộ ông Vọ, ông Trường, anh Danh và xây bồn hàng rào xanh từ quán ông Giản - Ngõ anh Long

2

Thôn Bắc Trị:

- Thứ 2, thứ 3: Xây 22m tường rào thoáng hộ ông Oanh: 65 lao động

- CN: Xây bó 200m đường, làm mặt đường vào SVĐ: 21 đc Đảng viên và 57 lao động

- Chưa CTVT, chưa hoàn thiện 50m rãnh thoát nước, chưa gắn giằng mương, chưa xây 180m rãnh thoát nước

- Xây và hoàn thiện 350m rãnh thoát nước, gắn giằng rãnh, dời dọn và xây mới tường rào hộ anh Tuấn

3

Thôn Đồng Khánh

- Thứ 2: xây tường rào thoáng hộ ông Mỹ: 17 lao động

- Thứ 4: CTVT hộ anh Đức: 29 lao động

- Chiều thứ 7, CN: trồng 120m hàng rào xanh

Chưa bố trí xây tường rào hộ ông Mỹ, ông Thuần; xây bồn hàng rào xanh và trồng cây bóng mát tuyến Bờ Mậu; dời dọn tường rào hộ ông Nguyễn Quang Hòa

Xây tường rào hộ ông Thuần, cố Nga; xây bồn hàng rào xanh và trồng cây bóng mát tuyến Bờ Mậu; dời dọn tường rào hộ ông Nguyễn Quang Hòa;

4

Thôn Hồng Dinh

- Thứ 3,4,5: mở rộng 178m mặt đường bằng bê tông: 125lao động

- Thứ 7: San sửa 470m lề đường: 38 lao động

- Sáng CN: đổ 46m bê tông mở rộng mặt đường: 28 lao động

+ Chiều CN: San lề đường: 41 hội viên cao tuổi

Chưa dời dọn và xây mới tường rào hộ anh Thái, ông Hợp, ông Tình, ốt anh Xuân

- Đổ  mở rộng mặt đường bằng bê tông, dời dọn và xây mới tường rào hộ anh Thái, ông Hợp, ông Tình

5

Thôn Bắc Dinh

- Thứ 5: Xây bó lề đường tuyến ngõ ông Nông: 30 lao động

- Thứ 6: Đổ bê tông mở rộng lề đường và hàng rào 135m: 51 lao động

- Thứ 7: San sửa 110m mặt bằng đường giao thông: 42 lao động

- CN: Xây và san sủa 62m lề đường: 28 lao động

- Chưa xây tường rào hộ ông Huấn do gia đình chưa thống nhất hiến đất, chưa bố trí lao động hoàn thiện tường rào hộ ông Hợi, chưa đổ đất đầu nối cống Cựa Lợi và chưa xây bồn cây xanh tuyến ngõ ông Lý

- Hoàn thiện lề đường tuyến ngõ ông Hiệp – ông Thảo

- Xây bồn cây xanh tuyến ngọ ông Lý

- Làm mặt bằng tuyến Vụng Lội

 

6

Thôn Đại Tiến

- Chiều thứ 6, sáng thứ 7: dời dọn 400m tường rào

- Chiều thứ 7, sáng CN: đổ 75m rãnh thoát nước

- Xây nhà hộ bà Nguyễn Thị Miện 5 buổi 156 hội viên CCB

 

 - Xây tường rào thoáng cho các hộ dân và xây nhà vệ sinh tại nhà văn hóa thôn

7

Thôn Toàn Thắng

- Thứ 2,3,4,6,7 xây bó 320m lề đường, thứ 4,5,6 đổ 80m rãnh thoát nước, thứ 5,6 đổ 45m đường bê tông: 539 lao động

 

Xây bó, mở rộng lề đường và xây 80m rãnh thoát nước

8

Tiêu chí Quy hoạch

 

Không thực hiện nhiệm vụ

- Công bố bản đồ tại trung tâm xã và các thôn

9

Tiêu chí giao thông

- Hợp đồng đơn vị làm biển báo

- Thống nhất phương án với thôn Bắc Dinh về thi công tuyến đường trục thôn

 

 

- Xây bồn tuyến từ cầu Hồng Dinh  - Bưu điện xã

- Tổng hợp các tuyên đường trục thôn, ngõ xóm cần đổ lề đường bằng xô bồ

10

Tiêu chí Điện

 

Không thực hiện nhiệm vụ

Chỉnh trang đường dây sau công tơ

11

Tiêu chí Trường học

 

Không thực hiện nhiệm vụ

- Làm việc với BGH trường THCS thống nhất làm nhà vệ sinh, sân chơi bãi tập

- Dời dọn và xây mới tường rào trường Mầm non

12

Tiêu chí CSVCVH

 

Không thực hiện nhiệm vụ

Hướng dẫn các thôn thực hiện các nội dung tại NVH và SVĐ thôn

13

Tiêu chí CSHTTMNT

 

Không thực hiện nhiệm vụ

Vận động các hộ trần ốt

14

Tiêu chí thông tin truyền thông

 

Không thực hiện nhiệm vụ

Làm việc với các nhà mạng về thống nhất di dời cột viễn thông và bó đường dây

15

Tiêu chí nhà ở dân cư

 

 

- Rà soát lại khung kế hoạch các nhà ở cần phải nâng cấp, làm mới

- Tham mưu phương án phá dỡ các nhà không có người ở bị xuống cấp

16

Tiêu chí Thu nhập

 

 

- Rà soát danh sách lao động đi nước ngoài, hộ kinh doanh cá thể, mô hình kinh tế, sản lượng khai thác hải sản. Điều chỉnh Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập.

17

Tiêu chí hộ nghèo

 

 

Lập dánh sách dự kiến hộ có khả năng thoát nghèo đến 30/9/2019 đảm bảo tỷ lệ hộ nghèo dưới 4%, tham mưu giải pháp thoát nghèo đối với các hộ

18

Tiêu chí MT và ATTP

- Thống nhất phương án san lấp mặt bằng và mở rộng nghĩa trang Đồng Cùng

- Tổng hợp chiều dài các tuyến cần trồng cây hàng rào xanh tại các thôn (dự kiến trồng cây lược vàng và cây chuổi ngọc)

Chưa kiểm tra, xử lý các trường hợp ô nhiễm môi trường trong chăn  nuôi

- San lấp và mở rộng khuôn viên nghĩa trang Động Cùng

- Kiểm tra, xử lý các trường hợp ô nhiễm môi trường trong chăn  nuôi

- Khảo sát các hộ chăn nuôi lợn trong 3 thôn Trần Phú, Bắc Trị và Bắc Dinh

- Trồng cây xanh, cây hàng rào xanh tại các thôn

19

Tiêu chí vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

- Đoàn xã huy động lực lượng giúp đỡ xây dựng vườn mẫu

- Bàn giao trích lục vẽ quy hoạch vườn hộ

Các đoàn thể CT, ND, PN, CCB không huy động lực lượng giúp đỡ xây dựng vườn mẫu

- Tập trung các vườn mẫu đăng ký hoàn thành trong năm

* Tồn tại:

- Các thôn Trần Phú, Bắc Trị, Đồng Khánh và Đại Tiến không huy động lao động ra quân ngày thứ 7

- Trong tuần hầu hết các tiêu chí trong không thực hiện nhiệm vụ.

- Trong tuần các thôn chưa tập trung thực hiện việc tuyên truyền sắp xếp nhà ở.

- Các Tổ công tác Bắc Trị, Đồng Khánh, Hồng Dinh, Đại Tiến và Toàn Thắng chưa xây dựng phương án xây dựng khu dân cư mẫu

- Các đoàn thể thiếu quan tâm đến các vườn mẫu đăng ký hoàn thành trong năm và các vườn mẫu đã đạt

- Tiêu chí số 7: chưa đề xuất UBND xã kiểm tra các ốt quán

- Đ/c Tín chưa tham mưu làm việc với trường THCS.

 

 

 

 

 

Nguồn tin: BCĐ NTM xã:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây