BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NÔNG THÔN MỚI TUẦN 35 (từ ngày 26/8-01/9/2019) KẾ HOẠCH TUẦN 36 (từ ngày 02-08/9/2019)

Thứ ba - 03/09/2019 10:44

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của các thôn cán bộ NTM tổng hợp, báo cáo các nội dung cụ thể như sau:

Văn phòng NTM huyện trực tiếp hướng dẫn các thôn thực hiện các nội dung công việc tại các thôn, Thường trực Ban chỉ đạo xã rà soát khối lượng công việc thực hiện theo khung Kế hoạch tại các thôn Trần Phú, Bắc Trị và Bắc Dinh.

 TT

Tên Tiêu chí/Thôn

Kết quả đạt được

Tồn tại, nguyên nhân

Kế hoạch tuần tới

1

Thôn Trần Phú:

 

- Thứ 2: CTVT hộ cố Trọng: 30 hội viên CCB

- Thứ 3: Xây 45m móng tường rào hộ cố Trọng: 40 lao động

- Thứ 4: Xây 40m móng tường rào hộ anh Danh: 30 lao động

- Thứ 5: Xây 30m móng tường rào hộ ông Vọ: 30 hội CCB

- CN : Xây 60m móng tường rào hộ ông Thọ, 30m tường rào hộ ông Thọ, đổ 40m đáy rãnh thoát nước: 91 lao động

- Ngày thứ 7 không bố trí việc làm do trong thôn có đám tang;

- Chưa hoàn thiện sân bê tông nhà văn hóa; chưa xây bồn hàng rào xanh từ quán ông Giản - Ngõ anh Long

- Chưa kịp thời giải quyết tường rào hộ ông Vọ

- Thứ 2-3: xây và hoàn thiện 60m tường rào hộ ông Thọ;đổ bê tông sân nhà văn hóa thôn, đổ mở rộng 300m mặt đường ngõ xóm

- Thứ 4-CN: Dời dọn và xây mới tường rào hộ anh Thanh, chị Cúc, anh Cảnh, anh Thủy, anh Hợi, anh Luận, bà Dục; xây bồn hàng rào xanh

từ quán ông Giản - Ngõ anh Long; đổ bê tông 130m đường nội đồng

2

Thôn Bắc Trị:

- Thứ 2,3,7: xây 140m rãnh thoát nước: 135 lao động

- Thứ 4: Gắn giằng rãnh thoát nước, san sửa mặt bằng đường vào nhà văn hóa thôn: 46 lao động

- Thứ 5,6,7,CN: đổ bê tông mở rộng lề đường, lát gạch block trước cửa nhà văn hóa: 97 lao động

- Chưa CTVT, chưa xây tuyến rãnh thoát nước từ ngõ ông Từ - ngõ ông Ngự, chưa dời dọn và xây mới tường rào hộ anh Tuấn.

 

- Thứ 2,3,4: Xây 180m rãnh thoát nước

- Thứ 5,6,7, CN: dời dọn và xây mới tường rào hộ anh Hường, anh Lục và anh Ái

- Tập trung chỉnh trang, di dời và che chăn các công trình chăn nuôi tuyến từ nhà bà Bích - Quốc lộ 15B

3

Thôn Đồng Khánh

- Thứ 2: Xây 30m tường rào thoáng, 35m bồn hàng rào xanh

- Thứ 4: Trồng 120 cây hàng rào xanh

- Thứ 7, CN: San 3km lề đường và dọn vệ sinh các tuyến đường trục thôn và ngõ xóm: 169 lao động

Chưa xây tường rào hộ ông Thuần, cố Nga; chưa trồng cây bóng mát tuyến Bờ Mậu; chưa dời dọn tường rào hộ ông Nguyễn Quang Hòa;

- San sửa lề đường và dọn vệ sinh 1,1km đường giao thông

- Thứ 4: Hội phụ nữ thực hiện làm mẫu 3 sạch

4

Thôn Hồng Dinh

- Thứ 2-7: mở rộng 412m mặt đường bằng bê tông: 248lao động

- Thứ 7: chỉnh trang vườn hộ anh Hoàng: 23 đ/c Đoàn viên

+ Chiều thứ 7: dọn vệ sinh môi trường và trồng cây hàng rào xanh: 67 hội viên phụ nữ

- Chưa dời dọn và xây mới tường rào hộ anh Thái, ông Hợp, ông Tình, ốt anh Xuân do thôn tập trung đổ đường bê tông

 

- Đổ  200m đường bê tông ngõ xóm, trồng mới cây hàng rào xanh, dọn vệ sinh môi trường và dời dọn và xây mới tường rào hộ anh Thái, ông Hợp, ông Tình

5

Thôn Bắc Dinh

- Thứ 2: Xây 32m tường rào, đổ 50m lề đường, san gạt lề đường: 71 lao động

- Thứ 3: xây 17m tường rào, 80m bồn hoa, đổ 43m lề đường: 65 lao động

- Thứ 4: Làm mặt bằng, đổ 78m lề đường, xây 37m bồn hoa: 72 lao động

- Thứ 5: San gạt lề đường tuyền Cựa Lợi: 64 lao động

- Thứ 7: Đổ 75 lề đường, xây 50m bồn hoa: 65 lao động

- Chử Nhật: San lề đường, trồng cây hàng rào xanh đường Trục thôn: 75 lao động

- Chưa hoàn thiện lề đường tuyến ngõ ông Hiệp - ông Thảo; chưa xây bồn cây xanh tuyến ngọ ông Lý, chưa xây cầu Khe Lạng, chưa xây tường rào hộ ông Huấn và chưa bố trí lao động hoàn thiện tường rào hộ ông Hợi

- Chưa tập trung tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường và chỉnh trang, sắp xếp nhà cửa

- Đổ bê tông lề đường, xây bồn hoa tuyến ngõ ông Lý và tuyến khe Trùng Lạng, đổ đất và trồng hoa, trồng cây bóng mát, đổ đường bê tông tuyến ngõ ông Thư - Ngõ ông Diên, tháo dỡ trường rào nhà văn hóa và cải tạo vườn bà Hân

- Dời dọn và xây mới tường rào hộ ông Quý và ông Loan

 

6

Thôn Đại Tiến

- Thứ 2-7: Đổ 100m rãnh thoát nước đường trục thôn, vận động nhân dân tháo dỡ 02 cổng và 100m tường rào

- Thứ 7: xây công trình phụ tại nhà văn hóa: 28 hội viên CCB

- Hội CCB thôn hoàn thiện nhà ở cho hội viên Nguyễn Thị Miện

Chưa xây tường rào thoáng cho các hộ dân

 - Tiếp tục xây mương thoát nước, xây tường rào thoáng cho các hộ dân, xây nhà vệ sinh và nhà kho tại nhà văn hóa thôn

7

Thôn Toàn Thắng

- Thứ 2,3,CN: 7 xây bó 110m lề đường: 125 lao động

- Thứ 3,4,5,7: xây 144m rãnh thoát nước: 115 lao động

- Thứ 7: Đổ 30m bê tông mở rộng mặt đường, 50m đường bê tông ngõ xóm: 24 lao động

Chưa trồng cây hàng rào xanh và chưa CTVT

Xây bó, mở rộng lề đường và trồng cây hàng rào xanh

8

Tiêu chí Quy hoạch

Hoàn thiện bản đồ quy hoạch cắm mốc

Chưa công bố bản đồ tại trung tâm xã và các thôn

- Công bố bản đồ tại trung tâm xã và các thôn

9

Tiêu chí giao thông

Tổng hợp các tuyên đường trục thôn, ngõ xóm cần đổ lề đường bằng xô bồ gồm 24 tuyến chiều dài 5.688m (Trần Phú 5 tuyến chiều dài 1.380m,Bắc Trị 6 tuyến chiều dài 1.580m, Đồng Khánh 2 tuyến chiều dài 400m, Bắc Dinh 3 tuyến chiều dài 410m, Đại Tiến 2 tuyến chiều dài 498m và Toàn Thắng 6 tuyến chiều dài 920m)

- Chưa xây bồn tuyến từ cầu Hồng Dinh  - Bưu điện xã

- Xây bồn tuyến từ cầu Hồng Dinh  - Bưu điện xã

10

Tiêu chí Điện

 

Không thực hiện nhiệm vụ

Chỉnh trang đường dây sau công tơ

11

Tiêu chí Trường học

 

Không thực hiện nhiệm vụ

- Làm việc với BGH trường THCS thống nhất làm nhà vệ sinh, sân chơi bãi tập

- Dời dọn và xây mới tường rào trường Mầm non

12

Tiêu chí CSVCVH

 

Không thực hiện nhiệm vụ

Hướng dẫn các thôn thực hiện các nội dung tại NVH và SVĐ thôn

13

Tiêu chí CSHTTMNT

Vận động các cửa hàng sắp xếp hàng hóa, trần ốt

 

Tiếp tục vận động các hộ trần ốt

14

Tiêu chí thông tin truyền thông

 

Không thực hiện nhiệm vụ

Làm việc với các nhà mạng về thống nhất di dời cột viễn thông và bó đường dây

15

Tiêu chí nhà ở dân cư

Rà soát số nhà ở cần nâng cấp, sửa chữa; số nhà ở không có người ở cần phải di dời

- Chưa tổng hợp được số nhà cần nâng cấp, sửa chữa, số nhà không chủ cần dời dọn

- Chưa tham mưu phương án phá dỡ các nhà không có người ở bị xuống cấp

- Rà soát lại khung kế hoạch các nhà ở cần phải nâng cấp, làm mới

- Tham mưu phương án phá dỡ các nhà không có người ở bị xuống cấp

16

Tiêu chí Thu nhập

 

Không thực hiện nhiệm vụ

- Rà soát danh sách lao động đi nước ngoài, hộ kinh doanh cá thể, mô hình kinh tế, sản lượng khai thác hải sản

17

Tiêu chí hộ nghèo

 

Không thực hiện nhiệm vụ

Lập danh sách dự kiến hộ có khả năng thoát nghèo đến 30/9/2019 đảm bảo tỷ lệ hộ nghèo dưới 4%, tham mưu giải pháp thoát nghèo đối với các hộ

18

Tiêu chí MT và ATTP

Kiểm tra môi trường chăn nuôi 2 thôn Bắc Trị (19 hộ), Trần Phú (17 hộ); lập biên bản 2 trường hợp ở Trần Phú, 03 trường hợp ở Bắc Trị thời hạn xử lý trước ngày 04/9

Chưa san lấp và mở rộng khuôn viên nghĩa trang Động Cùng và chưa trồng cây xanh, cây hàng rào xanh tại các thôn

 

- San lấp và mở rộng khuôn viên nghĩa trang Động Cùng

- Kiểm tra, xử lý các trường hợp ô nhiễm môi trường trong chăn  nuôi

- Khảo sát các hộ chăn nuôi lợn tại thôn Bắc Dinh

- Trồng cây xanh, cây hàng rào xanh tại các thôn

20190901 090127


* Tồn tại:

- Trong tuần hầu hết các tiêu chí trong không thực hiện nhiệm vụ.

- UBND xã chưa bố trí mãy múc cho hai thôn Bắc Trị và Bắc Dinh

- Chưa hoàn thiện điều chỉnh khung kế hoạch do các tiêu chí Nhà ở dân cư, hộ nghèo chưa có số liệu.

- Trong tuần các thôn chưa tập trung thực hiện việc tuyên truyền sắp xếp nhà ở.

- Các Tổ công tác Bắc Trị, Đồng Khánh, Hồng Dinh, Đại Tiến và Toàn Thắng chưa xây dựng phương án xây dựng khu dân cư mẫu; các thôn Trần Phú, Bắc Trị, Bắc Dinh chưa điều chỉnh khung kế hoạch theo khối lượng tại cuộc rà soát; các Tổ Hồng Dinh, Đại Tiến và Toàn Thắng chưa rà soát điều chỉnh khung kế hoạch

- Các đoàn thể thiếu quan tâm đến các vườn mẫu đăng ký hoàn thành trong năm và các vườn mẫu đã đạt

- Kế toán ngân sách xã chưa tham mưu chi trả kinh phí hỗ trợ nông thôn mới

Nguồn tin: BCĐ NTM xã:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây