BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NÔNG THÔN MỚI TUẦN 37 (từ ngày 09-15/9/2019) KẾ HOẠCH TUẦN 38 (từ ngày 16-22/9/2019)

Thứ ba - 17/09/2019 08:42

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của các thôn cán bộ NTM tổng hợp, báo cáo các nội dung cụ thể như sau:

- Sở Thông tin truyền thôn, sở xây dựng về kiểm tra 03 tiêu  chí gồm quy hoạch, thông tin truyền thông và nhà ở dân cư qua kiểm tra tiêu chí thông tin truyền thông đã được công nhận tiêu chí đạt chuẩn

- Văn phòng nông thôn mới kiểm tra, bổ cứu và hướng dẫn thực hiện các vườn mẫu hoàn thành trong năm.

- Ban chỉ đạo nông thôn mới xã được hỗ trợ lực lượng về giúp đỡ thực hiện tại  03 khu dân cư mẫu 112 lượt người gồm: Mặt trận tổ quốc 25 đồng chí, Hội Cựu chiến binh huyện 30 đồng chí, Hội Nông dân huyện 22 đồng chí, BCH quân sự huyện 20 đồng chí và công an huyện 15 đồng chí.

 

 TT

Tên Tiêu chí/Thôn

Kết quả đạt được

Tồn tại, nguyên nhân

Kế hoạch tuần tới

1

Thôn Trần Phú:

 

Hoàn thiện mở rộng 200m mặt đường ngõ xóm bằng bê tông, đổ 130m đường bê tông nội đồng

- Thứ 2: Xây 65m tường rào hộ ông Thọ: 62 lao động

- Thứ 3: Làm 300m đất trồng cây hàng rào xanh: 110 hội viên nông dân và phụ nữ

- Thứ 4: Xây 380m bồn hàng rào rào xanh: 67 hội viên nông dân và 62 lao động.

+ Xây 82m móng tường rào thoáng hộ anh Danh, cố Trọng: 106 lao động

- Thứ 5: Xây bó 120 lề đường và bồn hàng rào xanh: 35 hội viên CCB

+ Xây 120m móng tường rào: 75 lao động

- Thứ 6: Xây 68m tường rào thoáng, hoàn thiện 65m tường rào thoáng: 62 lao động

+ Trồng 500m hàng rào xanh: 75 lao động

- Thứ 7: Xây 100m tường rào thoáng, xây 25m móng tường rào, đổ 80m đáy rãnh thoát nước, trồng 400m hàng rào xanh: 200 lao động

+ Trồng 25m hàng rào xanh và dọn vệ sinh khuôn viên nhà văn hóa: 40 hội viên nông dân

- Chủ Nhật: Đổ 80m đáy rãnh thoát nước; xây 102m tường rào thoáng, xây và trồng 100m hàng rào xanh:136 lao động

- Chưa hoàn thiện đổ bê tông sân nhà văn hóa thôn, chưa hoàn thiện xây bó đường và bồn cây tuyến từ quán ông Giản - ngõ anh Long

 

 

- Dời dọn và Xây 130m tường rào thoáng

- Xây 236m rãnh thoát nước

- Hoàn thiện khuôn viên nhà văn hóa

- Hoàn thiện xây bó và bồn cây tuyến từ quán ông Giản - ngõ anh Long

- Xây kè 300m mương tuyến từ Quốc lộ 15B- Ngõ anh Thân

2

Thôn Bắc Trị:

- Thứ 2: Dời dọn 20m tường rào hộ anh Thích

- Thứ 3: Xây 34m tường rào thoáng

- Thứ 4: Đổ 150m đáy rãnh thoát nước

- Thứ 5: Xây 150m rãnh thoát nước: 126 lao động

- Thứ 7: Xây móng công trình chăn nuôi hộ ông Thái, trồng 530m bồn hàng rào xanh: 131 lao động

- Chủ Nhật: Xây 25m móng tường rào thoáng, trồng 700m cây hàng rào xanh, xây bó 30m lề đường và lát 30m2 gạch block: 98 lao động

- Không cải tạo được vườn tạp, chưa hướng dẫn các hộ che chắn công trình phụ, chỉnh trang vườn hộ

- Chưa bố trí lao động xây tường rào thoáng cho các hộ

 

-Xây công trình phụ hộ ông Thái, trồng cây hàng rào xanh, xây tường rào thoáng cho các hộ

3

Thôn Đồng Khánh

- Thứ 2-CN: Xây 600m bồn hàng rào xanh: 210 lao động

- Thứ 3,4: Xây và hoàn thiện 60m tường rào thoáng hộ cố Nga: 42 lao động

- Thứ 4: Chỉnh trang sắp xếp mẫu vườn hộ

- Thứ 6:Dời dọn 41m tường rào mở rộng đường giao thông

- Thứ 6: trồng 350m cây chuổi ngọc

- Thứ 7: Xây và hoàn thiện 41m tường rào thoáng

- Chủ nhật: Giúp đỡ xây dựng vườn mẫu

 

 

- Thứ 2,3: Xây và hoàn thiện tường rào hộ ông Nguyễn Quang Hòa

- Thứ 4-7: xây và hoàn thiện bồn hàng rào xanh

- Trồng 600m cây bóng mát, trồng cây hàng rào xanh

4

Thôn Hồng Dinh

- Thứ 2: Xây cổng và hoàn thiện tường rào hộ anh Quang: 14 lao động

- Thứ 3: Xây bồn hoa nhà văn hóa thôn, Xây móng tường rào thoáng hộ anh Nam: 34 lao động

+ Chỉnh trang các hộ tuyến từ trường Mầm non đến ngõ anh Phương, dọn vệ sinh khuôn viên nhà văn hóa: 68 hội viên phụ nữ

- Thứ 4: Trồng cây bóng mát: 37 hội viên cao tuổi

+ Xây tường rào hộ anh Nam, xây móng tường rào bà Minh: 37 lao động

- Thứ 6: Hoàn thiện tường rào hộ anh Nam, xây móng tường rào hộ Thủy Sóng, đổ 50m đường giao thông ngõ xóm: 59 lao động

- Thứ 7: Trồng 400m hàng rào xanh, hoàn thiện tường rào thoáng hộ anh Minh, xây móng tường rào hộ chị Thủy Sóng, san sửa mặt bằng đường giao thông đoạn ngõ bà Ngụ: 110 lao động

+ Đổ 100m đường bê tông ngõ xóm, xây tường rào thoáng: 74 lao động

- Chủ Nhật: Hoàn thiện tường rài hộ ông Minh, xây tường rào chị Thủy Sóng: 67 lao động

- Chưa hoàn thiện   200m đường bê tông ngõ xóm (còn 50m), chưa dời dọn và xây mới ốt anh Xuân do gia đình chưa thuê thợlàm ốt tạm, chưa hoàn thiện tuyến đường trục thôn do xã chưa kè hồ, chuea xây tường rào các hộ trong khu dân cư mẫu do thôn chưa bố trí được lực lượng

- Dời dọn và xây mới  ốt anh Xuân, dời dọn và xây mới rào hộ ông Hợp, anh Vinh, anh hiền, xây bồn hàng rào xanh tuyến khu dân cư mẫu, chỉnh trang khu dân cư

5

Thôn Bắc Dinh

- Thứ 2: Xây 105m bồn hoa, phát quang vườn ông Huyền Đức, san 6 xe cát, trồng 100m thảm hoa: 18 lao động và 28 hội viên phụ nữ

- Thứ 3: Đổ 86m lề đường ngõ anh Thắng, xây 68m bồn hoa: 28 lao động và 39 hội viên nông dân

- Thứ 4: Xây 55m bồn hoa có 30 lao động

- Thứ 5: Đổ 69m lề đường, trồng 180 bồn hoa: 27 lao động và 36 hội viên phụ nữ

- Thứ 6: Xây 120m bồn hoa, trồng 150m bồn hoa, 64m mương thoát nước: 78 lao động

- Thứ 7:xây 60m móng tường rào nhà văn hóa, 56m mương thoát nước, 80m bồn hoa, trồng 220m hàng rào xanh: 129 lao động

- Chủ nhật: Xây 26m móng tường rào hộ ông Loan, trồng 50m thảm hoa và xây bó 57m lề đường: 26 hội viên CCB và 16 lao động

 

 

Xây tường rào nhà văn hóa, tường rào hộ ông Loan, mương thoát nước ngõ bà Hân, đổ 100m bê tông mở rộng mặt đường, trồng cây hàng rào xanh

 

6

Thôn Đại Tiến

Đổ 100m rãnh thoát nước, hoàn thiện nhà kho, nhà vệ sinh và mái che khuôn viên nhà văn hóa thôn, xây 250m tường rào thoáng cho hộ dân, trồng 50 cây bóng mát tại nghĩa trang Rú Mọn, cụ thể:

- Thứ 3: trồng 50 cây bóng mát: 28 hội viên cao tuổi

- Thứ 4: Đào rãnh xây mương thoát nước: 28 lao động

- Thứ 5,6: hoàn thiện nhà kho, nhà vệ sinh và mái che

- Thứ 6,7,CN: xây 250m tường rào thoáng: 126 lao động

 

 - Hoàn thiện 250m tường rào thoáng, làm cổng nhà văn hóa và đổ bê tông mở rộng lề đường

7

Thôn Toàn Thắng

- Thứ 2,3,4,5,7, CN: đổ 303 m: 280 lao động

- Thứ 3: xây bó 35m lề đường: 37 lao động

Chưa trồng cây hàng rào xanh và chưa CTVT

Mở rộng nền đường bê tông, đổ đất san mặt đường, xây tường rào nhà văn hóa và hoàn thiện nhà kho

8

Tiêu chí Quy hoạch

Cắm mốc quy hoạch tại các tuyến đường trục thôn và ngõ xóm

 

Cắm bổ sung quy hoạch tại các thôn mẫu, công bố quy hoạch tại trung tâm xã, các nút giao thông và nhà văn hóa các thôn; hoàn thiện hồ sơ tiêu chí trước ngày 22/9/2019

9

Tiêu chí giao thông

Cắm 18 biển báo giao thông trên các tuyến đường trục thôn

Chưa hoàn thiện cắm mốc do đơn vị làm biển báo bàn giao biển báo chậm

- Cắm biển báo tại các tuyến đường giao thông trục thôn

10

Tiêu chí Điện

- Di dời 9 cột điện ảnh hưởng hành lang giao thông tại Trần Phú (3 cột), Bắc Trị (6 cột)

- Khảo sát đường dây sau công tơ chưa đảm bảo tại 7/7 thôn

 

- Di dời 8 cột điện ảnh hưởng hàng lang giao thông

- Vận động các hộ dân nâng cao đường dây sau công tơ

11

Tiêu chí CSVCVH

Hoàn thiện các bảng biểu tại các nhà văn hóa

 

 

12

Tiêu chí CSHTTMNT

- Kiểm tra, hướng dẫn các cửa hàng sắp xếp hàng hóa

- Sắp xếp lại hồ sơ

 

Tiếp tục vận động sắp xếp hàng hóa

13

Tiêu chí nhà ở dân cư

Rà soát số nhà ở chưa đạt chuẩn, số nhà không có người ở cần dời dọn và chỉnh trang

- Chưa cập nhật hồ sơ theo hướng dẫn

- Chưa tham mưu phương án hỗ trợ nhà ở cần tu sửa và dời dọn

 

- Hoàn thiện hồ sơ

- Tham mưu phương án nâng cấp, tu sửa 07 nhà ở xuống cấp

14

Tiêu chí hộ nghèo

Họp thống nhất kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2019, kết quả 51 hộ nghèo  tỷ lệ 3,84%; 56 hộ cận nghèo tỷ lệ 4,21%

 

Hoàn thiện hồ sơ

15

Tiêu chí MT và ATTP

- Bổ sung 03 giấy khám sức khỏe của các hộ kinh doanh

- Trồng 50 cây tại nghĩa trang Rú Mọn

 

Chưa san lấp và mở rộng khuôn viên nghĩa trang Động Cùng; chưa kiểm tra, xử phát các hộ chăn nuôi do trời mưa

- San lấp và mở rộng khuôn viên nghĩa trang Động Cùng

- Kiểm tra, xử lý các trường hợp ô nhiễm môi trường trong chăn  nuôi

- Bổ sung 04 giấy khám sức khỏe của các hộ sản xuất bánh đa nem và hải sản

Nguồn tin: TT BCĐ NTM xã:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây