BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NÔNG THÔN MỚI TUẦN 38 (từ ngày 16-22/9/2019) KẾ HOẠCH TUẦN 39 (từ ngày 23-29/9/2019)

Thứ ba - 24/09/2019 15:47

   BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NÔNG THÔN MỚI TUẦN 38 (từ ngày 16-22/9/2019)

KẾ HOẠCH TUẦN 39 (từ ngày 23-29/9/2019)

 

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của các thôn cán bộ NTM tổng hợp, báo cáo các nội dung cụ thể như sau:

- Sở Tài nguyên môi trường về kiểm tra tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm, qua kiểm tra khối lượng công việc thực hiện thời gian tới còn rất lớn cần phải có sự tập trung cao.

- Hội nông dân tỉnh hỗ trợ 130 cây ăn quả trị giá 6,5 triệu đồng cho 04 vườn mẫu đăng ký hoàn thành trong năm

 TT

Tên Tiêu chí/Thôn

Kết quả đạt được

Tồn tại, nguyên nhân

Kế hoạch tuần tới

1

Thôn Trần Phú:

 

Chiều thứ 2,4,6: kiểm tra, hướng dẫn các hộ thực hiện năm không ba sạch.

- Thứ 2,3,4: Trồng 600m hàng rào xanh: 71 hội viên phụ nữ

- Thứ 5:Xây 25m móng tường rào,30m tường rào, hoàn thiện 20m tường rào thoáng: 87 lao động

 - Thứ 6: Hoàn thiện tường rào hộ anh Cảnh, cố Trọng: 87 lao động

- Thứ 7: Xây kè 150m mương từ QL 15B- Ngõ anh Thân, xây 25m tường rào hộ ông Độ, xây 25m móng tường rào hộ ông Ái: 91 lao động

- Thứ 7, CN: Xây và hoàn thiện 106m mương thoát nước: 40 lao động

- Chiều CN: Hoàn thiện mương thoát nước, xây kè mương, đổ đường bê tông vào vườn mẫu: 67 hội viên nông dân

 

- Chưa xây 130m rãnh thoát nước do chưa có cát trắng đổ mặt bằng

- Chưa hoàn thiện khuôn viên nhà văn hóa, chưa xây bó và bồn cây tuyến từ quán ông Giản - ngõ anh Long

 

 

 

- Hoàn thiện các hạng mục tại khuôn viên nhà văn hóa thôn, tuyến; Đổ đáy và xây 130m rãnh thoát nước; bồn cây tuyến từ quán ông Giản - ngõ anh Long, hoàn thiện hàng rào sân vận động

 

2

Thôn Bắc Trị:

- Thứ 2: xây 25m móng và tường rào hộ ông Hòa: 19 hội viên cựu chiến binh

+ Dời dọn cây và làm vệ sinh môi trường tuyến đường tái định cư: 18 lao động

- Thứ 2,3,5,7: Xây móng công trình phụ: 32 lao động

- Thứ 3: Xây 30m móng và tường rào thoáng: 22 lao động

- Thứ 5,6,7,CN: trồng 400m cây bóng mát, 500m cây hàng rào xanh, thảm hoa mười giờ: 107 lao động

- Thứ 7: xây 90m bồn hàng rào xanh: 25 lao động

- Thứ 7,CN: Xây móng và tường rào hộ anh Thống, hộ Hoa Nghị: 97 lao động

+ Chiều CN: xây 33m móng và tường rào thoáng, xây 50m bồn hàng rào xanh, đổ tấm đan qua rãnh thoát nước, hoàn thiện tường rào thoáng: 106 lao động

- Không cải tạo được vườn tạp, chưa hướng dẫn các hộ sắp xếp nhà cửa, chưa xây tường rào hộ anh Quyết và ông Học

- Chưa có biện pháp xử lý các hộ chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh môi trường và che chắn công trình chăn nuôi đảm bảo vệ sinh

 

Tập trung tuyến đường từ Quốc lộ 15B , tuyến đường từ nhà văn hóa thôn đi Quốc lộ 15B, công trình phụ hộ ông Thái

- Thứ 2-thứ 5: dời dọn công trình chăn nuôi hộ ông Hợp; xây tường rào hộ bà Định, xây công trình phụ hộ anh Thái

- Thứ 6- CN: Trồng cây hàng rào xanh, xây tường rào hộ ông Lương, anh Đống

Hội phụ nữ hướng dẫn, chỉnh trang, sắp xếp đồ đạc nhà cửa gọn gàng

3

Thôn Đồng Khánh

- Thứ 2,3,4,5,7 và CN: xây 1.155m bồn hàng rào xanh

- Thứ 3: sắp xếp đồ đạc, nâng dây sau công tơ

 

- Chưa trồng 600m cây bóng mát và cây hàng rào xanh

Tập trung xây bó, xây bồn cây xanh, trồng cây hàng rào xanh tuyến đường từ Quốc lộ 15 đi nhà văn hóa thôn

- Trồng 120 cây bóng mát

4

Thôn Hồng Dinh

- Thứ 3: Dời dọn 107m tường rào mở rộng hành lang giao thông

- Thứ 4: Xây móng tường rào hộ ông Hiền, trồng 400m hàng rào xanh, đổ 45m đường ngõ xóm: 35 lao động và 36 hội viên cao tuổi

- Thứ 5: Đổ 32m đường ngõ xóm: 17 lao động

- Thứ 6: Đổ đường ngõ xóm, xây móng tường rào hộ ông Hiền, san mặt bằng nhà văn hóa: 52 lao động

- Thứ 7: Trồng cây bóng mát, san sửa nền đường và xây tường rào thoáng: 30 lao động và 35 hội viên cao tuổi

- CN: Cải tạo 02 vườn tạp, san mặt bằng tuyến đường trục thôn và nhà văn hóa, đổ đường bê tông: 53 lao động

Chưa dời dọn ốt anh Xuân

- Đổ đường bê tông, dời dọn ốt ông Xuân, xây bồn hoa và hàng rào thoáng tại khu dân cư mẫu, dời dọn công trình phụ hộ ông Hợp, xây tường rào hộ anh Vinh và O Hường

5

Thôn Bắc Dinh

Xây 60m tường rào nhà văn hóa, đổ 145m bê tông mở rộng mặt đường: 53 lao động

- Xây 325m bồn hàng rào xanh: 45 lao động

- Nâng cấp 300m đường điện thắp sáng đường quê: 17 lao động

- Trồng 120m hoa và hàng rào xanh

Chưa xây mương thoát nước ngõ bà Hân

- Tập trung hoàn thiện tuyến đường trục thôn, xây bồn hoa; xây tường rào hộ anh Huấn, anh Hà Khoa, dời dọn tường rào và công trình phụ hộ ông Huyền, xây và hoàn thiện tường rào nhà văn hóa, tường rào hộ ông Loan; dời dọn và xây mới công trình vệ sinh hộ ông Hợi

 

6

Thôn Đại Tiến

Hoàn thiện 250m tường rào thoáng, đổ 250m bê tông mở rộng mặt đường, 52m đường bê tông, xây 450m bồn hàng rào xanh, đổ 80m mương thoát nước

- Thứ 2: Hoàn thiện tường rào thoáng: 158 lao động

- Thứ 3,4,5: Đổ bê tông mở rộng mặt đường: 280 lao động

- Thứ 6: Làm mặt bằng xây rãnh thoát nước: 28 hội viên nông dân

- Thứ 7: Xây bồn trồng cây hàng rào xanh: 98 lao động

- CN: Đổ đườn bê tông: 32 lao động

 

 - Đổ bê tông mở rộng mặt đường, xây tường rào thoáng, xây bồn hàng rào xanh, vệ sinh, chỉnh trang các tuyến đường

7

Thôn Toàn Thắng

- Thứ 2,3,4,6,7, CN: đổ 191 m bê tông mở rộng nền đường: 273 lao động

- Thứ 7: xây 37m tường rào nhà văn hóa: 54 lao động

 

Mở rộng lề đường, đổ đất, xây bồn, xây mương thoát nước và trồng cây hàng rào xanh.

8

Tiêu chí Quy hoạch

Hoàn thiện hồ sơ tiêu chí

Chưa cắm bổ sung mốc, chưa công bố bản đồ tại trung tâm xã, các nút giao thông

Cắm bổ sung quy hoạch tại các thôn mẫu, công bố quy hoạch tại trung tâm xã, các nút giao thông

9

Tiêu chí giao thông

- Hoàn thành cắm biển báo tại các tuyến đường trục thôn

- Hoàn thiện hồ sơ tiêu chí

 

- Trình UBNH thẩm định hồ sơ tiêu chí

10

Tiêu chí Điện

- Nâng cao đường dây sau công tơ tại các thôn Bắc Trị 30 hộ, Đồng Khánh 06 hộ;

- Di dời 08 cột điện ảnh hưởng hành lang giao thông

- Đề nghị điện lực Thạch Hà phối hợp thay thế, chỉnh trang đường dây sau công tơ

 

- Vận động các hộ dân nâng cao đường dây sau công tơ

11

Tiêu chí CSVCVH

- Hoàn thiện hồ sơ tiêu chí

- Khảo sát đồ chơi và người già cho trẻ em tại các thôn

 

 

12

Tiêu chí CSHTTMNT

Bổ sung 02 giấy khám sức khỏe; tiếp tục vận động các hộ chỉnh trang, sắp xếp hàng hóa

 

Tiếp tục vận động sắp xếp hàng hóa

13

Tiêu chí nhà ở dân cư

 

Không thực hiện nhiệm vụ

 

- Hoàn thiện hồ sơ

- Tham mưu phương án nâng cấp, tu sửa 07 nhà ở xuống cấp

14

Tiêu chí hộ nghèo

Hoàn thiện hồ sơ tiêu chí

 

Hoàn thiện hồ sơ phục vụ phòng kiểm tra

15

Tiêu chí MT và ATTP

Phục vụ đoàn kiểm tra tiêu chí của Sở Tài nguyên và môi trường

Ký cam kết môi trường chăn nuôi 118 hộ

- San lấp và mở rộng khuôn viên nghĩa trang Động Cùng

- Kiểm tra, xử lý các trường hợp ô nhiễm môi trường trong chăn  nuôi

- Bổ sung 04 giấy khám sức khỏe của các hộ sản xuất bánh đa nem và hải sản

- San lấp và mở rộng khuôn viên nghĩa trang Động Cùng

- Kiểm tra, xử lý các trường hợp ô nhiễm môi trường trong chăn  nuôi

- Bổ sung 04 giấy khám sức khỏe của các hộ sản xuất bánh đa nem và hải sản

- Các thôn Trần Phú, Bắc Trị, Hồng Dinh, Đại Tiến và Toàn Thắng chưa nộp bản ký cam kết theo công văn 24 của BCĐ, các cá nhân phụ trách các tiêu chí chưa có báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí phụ trách, cán bộ, công chức chưa tập trung xuống cơ sở.

- Các thôn mẫu chưa tập trung hướng dẫn, chỉnh trang và sắp xếp nhà cửa; chưa chú trọng vào các điểm nhấn, cảnh quan và vệ sinh môi trường, chỉnh trang và sản xuất vườn hộ.

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây