BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NÔNG THÔN MỚI TUẦN 39 (từ ngày 23-29/9/2019) KẾ HOẠCH TUẦN 40 (từ ngày 30/9-06/10/2019)

Thứ hai - 30/09/2019 11:27

   BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NÔNG THÔN MỚI TUẦN 39 (từ ngày 23-29/9/2019)

KẾ HOẠCH TUẦN 40 (từ ngày 30/9-06/10/2019)

 

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của các thôn cán bộ NTM tổng hợp, báo cáo các nội dung cụ thể như sau:

 TT

Tên Tiêu chí/Thôn

Kết quả đạt được

Tồn tại, nguyên nhân

Kế hoạch tuần tới

1

Thôn Trần Phú:

 

- Thứ 2: Hoàn thiện tường rào thoáng các hộ: 61 lao động

- Thứ 4: Xây bó 100m đường: 85 lao động

- Thứ 5: Cắm cọc bê tông sân vận động: 35 hội viên CCB

+ Chiều thứ 5: Trồng 180m thảm hoa: 47 hội viên phụ nữ

- Thứ 6: Xây 32m tường rào thoáng: 65 lao động

+ Chiều: Đổ 60m đáy mương thoát nước: 58 hội viên nông dân

- Thứ 7: Xây 80m mương thoát nước: 58 hội viên nông dân

+ Chiều thứ 7: Xây 20m mương thoát nước, trồng 400m hàng rào xanh: 60 hội viên phụ nữ và 31 lao động

- CN: Xây 38m bồn hàng rào xanh: 25 đ/c Đảng viên

+ Chiều: Xây 20m tường rào hộ ông Thời, xây mương thoát nước

Ngày CN đổ 50m bê tông mở rộng mặt đường

 

- Chưa xây bồn và trồng cây hàng rào xanh tuyến từ quán ông Giản - ngõ anh Long; chưa hoàn thiện sân vận động thôn

 

 

 

- Xây bồn hàng rào xanh từ nhà văn hóa - vườn ông Chửng; trồng 400m hàng rào xanh, hoàn thiện tường rào thoáng các hộ và đổ 600m bê tông mở rộng nền đường

 

2

Thôn Bắc Trị:

- Thứ 2, thứ 4: xây 57m tường rào thoáng: 87 lao động

- Thứ 3: Làm mặt bằng, trồng hoa tuyến đường từ QL 15B- ngõ ông Toản: 93 hội viên CCB, Phụ nữ

- Thứ 4,6,7: xây 180m rãnh thoát nước: 210 hội viên CCB và lao động

- Chiều thứ 6: Trồng 200m hàng rào xanh và thảm hoa, - Thứ 7, CN: Xây công trình phụ hộ ông Hợp, cải tạo vườn tạp ông Thường, ông Chước: 111 lao động

- CN: Xây bó 70m đường giao thông: 17 đ/c Đảng viên

+ Chiều CN: Làm mặt bằng trồng hoa tuyến đường mẫu, xây 59m móng tường rào: 37 hội viên nông dân và 42 lao động

- Chưa hướng dẫn các hộ sắp xếp nhà cửa, chỉnh trang vườn hộ, che chắn các công trình chăn nuôi

 

Xây bồn hàng rào xanh, xây công trình phụ hộ ông Hợp, trồng cây và thảm hoa trên các tuyến đường giao thông, đổ nắp đậy rãnh thoát nước, tập trunhg dời dọn và xây mới tường rào, công trình phụ tuyến từ Quốc lộ 15B - Nhà văn hóa thôn; tường rào hộ anh Liệu, anh Công, anh Hạnh

3

Thôn Đồng Khánh

- Thứ 2,4,7: xây 470m bồn hàng rào xanh: 101 lao động

- Thứ 6: Trồng 700m cây hàng rào xanh

 

- Chưa  trồng 120 cây bóng mát

- Chưa hoàn thiện tuyến từ công chữ H đi nhà văn hóa thôn

Tập trung tuyến từ công chữ H đi nhà văn hóa thôn; tuyến từ nhà ông Bình - Nhà anh Đường và xuống Quốc lộ B, phá dỡ nhà anh Thuận, trồng cây bóng mát tuyến Bờ Mậu, dọn vệ sinh vườn bà Khôi

4

Thôn Hồng Dinh

- Thứ 2- Thứ 7: Đổ 96m đường bê tông: 291 lao động

- Thứ 3: Trồng 100m thảm hoa: 43 hội viên phụ nữ

- Thứ 4: Xây móng tường rào thoáng: 28 hội viên CCB

+ Buổi chiều: trồng thảm hoa: 11 lao động và 28 hội viên phụ nữ

- Thứ 5: Xây tường rào thoáng: 66 lao động

- Thứ 6: Xây 100m bồn hàng rào xanh, hoàn thiện tường rào thoáng

- Thứ 7: Xây bồn hoa nhà văn hóa, san đất lề đường, xây móng tường rào thoáng: 122 lao động

- Chiều CN: Đổ 25m đường bê tông ngõ xóm: 28 lao động

Chưa dời dọn ốt anh Xuân, chưa phá dỡ công trình phụ hộ ông Hợp, chưa hoàn thiện tường rào các hộ

- Dời dọn ốt anh Xuân, Phá dỡ và làm mới công trình phụ hộ ông Hợp, hoàn thiện tường rào thoáng của các hộ ở khu dân cư mẫu, đổ đường bê tông

5

Thôn Bắc Dinh

- Thứ 2: Xây 65m bồn cây xanh: 34 lao động

- Thứ 3: Trồng 90m thảm hoa, xây móng cổng làng: 17 hội viên phụ nữ và 15 lao động

- Thứ 4: Xây bồn cây xanh: 15 lao động

- Thứ 5: Xây 45m bồn cây xanh, trồng hoa và chuổi ngọc: 18 lao động và 37 hội viên phụ nữ

- Thứ 6: Xây 120m bồn cây và lề đường, CTVT hộ bà Phương: 86 hội viên nông dân

- Thứ 7: Xây và hoàn thiện 50m tường rào nhà văn hóa, 35m mương thoát nước: 45 lao động

- CN: Xây mương thoát nước, xây lề đường và bồn cây

- Chưa xây tường rào hộ anh Huấn, anh Hà Khoa, chưa dời dọn tường rào và công trình phụ hộ ông Huyền, chưa dời dọn và xây mới công trình vệ sinh hộ ông Hợi

- Tập trung hoàn thiện tuyến đường trục thôn, xây bồn hoa; xây tường rào hộ anh Huấn, anh Hà Khoa, dời dọn tường rào và công trình phụ hộ ông Huyền, xây và hoàn thiện tường rào nhà văn hóa; dời dọn và xây mới công trình vệ sinh hộ ông Hợi, xây bồn cây xanh trung tâm nhà văn hóa

 

6

Thôn Đại Tiến

Đổ 280m mương thoát nước, 400m bê tông mở rộng mặt đường, hoàn thiện 250m tường rào và xây mới 55m tường rào thoáng, xây và hàn thiện 300m bồn hang rào xanh có 484 lao động

- Thứ 2-CN: Đổ 400m bê tông mở rộng mặt đường

- Thứ 5-CN: Xây và hoàn thiện bồn hàng rào xanh và tường rào thoáng

Chưa hoàn thiện tường rào thoáng cho các hộ ở tuyến đường từ 19/5 đi biển, chưa mở rộng được các tuyến đường giao thông mới

 - Đổ bê tông mở rộng mặt đường, hoàn thiện tường rào thoáng cho các hộ ở tuyến từ đường 19/5 - biển, xây bồn hàng rào xanh, 120m rãnh thoát nước từ đường trục thôn đi nhà bà Sử

7

Thôn Toàn Thắng

- Thứ 2,3,5,6,7, CN: đổ 306 m bê tông mở rộng nền đường: 308 lao động

- Thứ 2: Xây 38m tường rào nhà văn hóa: 47 lao động

- Đổ 40m2 sân nhà văn hóa: 45 lao động

Chưa trồng cây bóng mát, chưa cải tạo được vườn tạp, chưa xây mương thoát nước

Mở rộng 100m lề đường, xây bó 150m đường và  xây 100m mương thoát nước

8

Tiêu chí Quy hoạch

Công bố 01 bản đồ tại trung tâm xã và 07 bản đồ tại nhà văn hóa các thôn

Chưa cắm bổ sung 100 mốc, chưa công bố bản đồ tại trung tâm xã, các nút giao thông

Cắm bổ sung quy hoạch tại các thôn mẫu

9

Tiêu chí Điện

- Di dời 05 cột điện ảnh hưởng hành lang giao thông tại thôn Trần Phú

- Nâng cao dây sau công tơ 57 hộ tại các thôn: Trần Phú 20, Hồng Dinh 11, Bắc Dinh 5, Toàn Thắng 10, Bắc Trị 5 và Đồng Khánh 6

 

- Di dời 03 cột điện ảnh hưởng hành lang đường giao thông tại thôn Toàn Thắng,

- Tiếp tụ chỉnh trang, nâng cao đường dây sau công tơ

10

Tiêu chí CSHTTMNT

Hoàn thiện giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm

 

Tiếp tục vận động sắp xếp hàng hóa

11

Tiêu chí nhà ở dân cư

Tổ chức họp rà soát các nhà ở cần nâng cấp, sửa chữa, các nhà ở cần di dời

- Chưa khảo sát chi tiết 04 nhà ở phải sửa chữa

- Chưa hoàn thiện hồ sơ tiêu chí

- Hoàn thiện hồ sơ

- Tu sửa 04 nhà ở bị xuống cấp

12

Tiêu chí MT và ATTP

Cung cấp cây xanh cho 05 thôn vùng đồng

- San lấp và mở rộng khuôn viên nghĩa trang Động Cùng

- Kiểm tra, xử lý các trường hợp ô nhiễm môi trường trong chăn  nuôi

- San lấp và mở rộng khuôn viên nghĩa trang Động Cùng

- Kiểm tra, xử lý các trường hợp ô nhiễm môi trường trong chăn  nuôi

- Làm việc với 03 tổ chức nuôi trồng thủy sản bổ sung quan trắc định kỳ 6 tháng cuối năm

 

13

Tiêu chí An ninh

Phối hợp 3 trường học xây dựng hồ sơ đầu năm

 

 

- Các thôn Trần Phú, Bắc Trị, Hồng Dinh, Bắc Dinh, Đại Tiến và Toàn Thắng chưa nộp bản ký cam kết theo công văn 24 của BCĐ, các cá nhân phụ trách các tiêu chí chưa có báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí phụ trách, cán bộ, công chức chưa tập trung xuống cơ sở.

- Các thôn mẫu chưa tập trung hướng dẫn, chỉnh trang và sắp xếp nhà cửa; chưa chú trọng vào các điểm nhấn, cảnh quan và vệ sinh môi trường, chỉnh trang và sản xuất vườn hộ.

 - Các thôn Đồng Khánh, Đại Tiến huy động lực lượng tham gia quá ít ảnh hưởng đến phong trào

 

Nguồn tin: BCĐ NTM xã:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây