BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NÔNG THÔN MỚI TUẦN 40 (từ ngày 30/9-06/10/2019) KẾ HOẠCH TUẦN 41 (từ ngày 07-13/10/2019)

Thứ ba - 08/10/2019 07:24

   BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NÔNG THÔN MỚI TUẦN 40 (từ ngày 30/9-06/10/2019)

KẾ HOẠCH TUẦN 41 (từ ngày 07-13/10/2019)

 

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của các thôn cán bộ NTM tổng hợp, báo cáo các nội dung cụ thể như sau:

 TT

Tên Tiêu chí/Thôn

Kết quả đạt được

Tồn tại, nguyên nhân

Kế hoạch tuần tới

1

Thôn Trần Phú:

 

- Thứ 2: Hoàn thiện 60m mương thoát nước, hoàn thiện tường rào bà Dục, Cảnh, xây 18m bồn hàng rào xanh tuyến nhà văn hóa: 88 lao động.

- Thứ 3: Trồng 60 cây chuổi ngọ và thảm hoa: 58 hội viên cao tuổi và phụ nữ

- Thứ 4: Hoàn thiện tường rào bà Dục, ông Độ, xây bó 60m đường và bồn hàng rào xanh: 85 lao động:

- Thứ 6: xây 57m móng tường rào thoáng hộ thầy Mộng và ông Thỉnh, trồng thảm hoa khuôn viên nhà văn hóa: 15 hội viên CCB, 42 hội viên nông dân và 22 hội viên cao tuổi

- Thứ 7: Xây và trồng 170m hàng rào xanh, 30m móng tường rào hộ ông Thái, 35m tường rào thoáng hộ ông Thỉnh và thầy Mộng, CTVT hộ ông Thái: 166 lao động

- Chủ Nhật: Xây 80m tường rào thoáng hộ Thái, Thầy Mộng:  92 lao động

+ Chiều CN: CTVT hộ ông Kỷ: 62 hội viên nông dân

 

 Chưa xây hoàn thiện bồn hàng rào xanh từ nhà văn hóa - vườn ông Chửng; Chưa hoàn thiện đổ bê tông mở rộng nền đường

 

 

 

Hoàn thiện 100m tường rào thoáng hộ ông Thái, Thầy Mộng, ông Thỉng, xây 80m móng và tường rào thoáng hộ ông Thái, ông Trường, bà Loan, đổ 400m bê tông mở rộng nền đường, xây 200m bồn hàng rào xanh tuyến từ quán ông Giản đi ngõ anh Long; vận động hộ anh Thủy dời dọn công trình mở rộng hành lang đường giao thông; đắp đất phụ lề đường và gốc cây tuyến từ quốc lộ 15B đi ngõ ông Thìn

2

Thôn Bắc Trị:

- Thứ 2: Làm mặt bằng tuyến đường quốc lộ 15B- ngõ ông Ngân, giúp đỡ hộ ông Hợp xây công trình phụ: 32 hội viên CCB và 15 lao động

- Thứ 3,4,5,6: Xây bó 740m, 580m bồn cây bóng mát, 520 bồn hàng rào xanh tuyến từ 15B đi ngõ ông Thụy, 15B đi ngõ ông Ý, ngõ ông Oanh đi ngõ bà Hải: 538 lao động

- Thứ 5,7: xây 48m móng và tường rào thoáng: 69 lao động

- Thứ 7: Đổ 48m đường bê tông nội đồng: 87 lao động

- Thứ 7,CN: Đổ 140m bê tông mở rộng mặt đường: 132 lao động

+ Chiều CN: Xây 250m bồn hàng rào xanh: 32 lao động

- Không cải tạo được vườn tạp, chưa đổ nắp đậy rãnh thoát nước do chưa có vật liệu, các hộ gia đình chưa che chắn công trình phụ, chưa trực tiếp các hộ gia đình sắp xếp nhà cửa và chỉnh trang vườn hộ

 

Tiếp tục thực hiện mở rộng tuyến đường từ quốc lộ 15B đi ngõ bà Dích và tuyến từ hội quán Phúc Lưu củ đi ngõ ông Chí

- Thứ 2,3: Dời dọn và xây mới m tường rào thoáng hộ anh Mùi, anh Tuyên, công trình chăn nuôi hộ anh Vân

- Thứ 4,5: Xây 30m rãnh thoát nước ngõ anh Thái, phá dớ một phần ốt anh Sơn

- Thứ 6: Đổ 18m nắp đậy, dời dọn tường rào hộ ông anh Hạnh, ông Chí

- Thứ 7,CN: Xây 40m móng và tường rào thoáng hộ anh Công và anh Liệu

3

Thôn Đồng Khánh

CTVT hộ Hợp, ông Sáu; dời dọn nhà tạm hộ anh Thuận, 70m tường rào thoáng, 90m bồn cây bóng mát, hàng rào xanh, san sửa 220m lề đường, cắm vè mở rộng tuyến đường Cựa Truông

Chưa tập trung  thực hiện tuyến từ công chữ H đi nhà văn hóa thôn; tuyến từ nhà ông Bình - Nhà anh Đường và xuống Quốc lộ B, chưa trồng cây bóng mát tuyến Bờ Mậu, chưa dọn vệ sinh vườn bà Khôi

Tập trung tuyến từ nfox anh Chương đi công chữ H, từ ngõ ông Bình đi ngõ anh Đường và quốc lộ 15B.

Xây 300m bồn hàng rào xanh, chỉnh trang vườn hộ bà Khôi, đổ 220m bê tông mở rộng mặt đường, xây 25m tường rào thoáng, bù phụ nền đường Cựa Truông, cắm cọc bê tông và kéo hàng rào dây thép gai cho hộ nghèo, hộ chính sách

4

Thôn Hồng Dinh

- Thứ 2-6: xây và hoàn thiện 153m tường rào thoáng, xây bồn hoa, san sửa lề đường và trồng 700m hàng rào xanh:672 lao động

- Thứ 7-CN: Xây bó lề đường: 293 lao động

Chưa dời dọn ốt anh Xuân, chưa phá dỡ công trình phụ hộ ông Hợp

Thường trục BCĐ làm việc với tổ công tác, tổ thực thi thôn Hồng Dinh

- Dời dọn ốt anh Xuân, tường rào hộ anh Hạnh;

Dời dọn và xây mới tường rào hộ ông Hoàng, bà Minh, xây móng tường rào hộ bà Ngụ, cải tạo tường rào thonags hộ anh Hoàn và anh Phương, xây rãnh thoát nước qua ngõ anh Kính

5

Thôn Bắc Dinh

- Thứ 2: Xây 46m bồn hoa, xây bó 30m lề đường: 33 lao động

- Thứ 3: Xây 80m lề đường, vận chuyển vật liệu: 68 lao động

- Thứ 4: Xây 60m bồn hoa, 35m lề đường, 30m móng tường rào thoáng: 90 lao động

- Thứ 5: Xây móng nhà vệ sinh ông Hợi, 30m bồn hoa, 25m mương thoát nước, hoàn thiện 42m2 tường rào nhà văn hóa: 68 lao động

- Thứ 6: Xây 70m bồ hoa, CTVT hộ Phương Hà: 82 hội viên ND

- Thứ 7: Hoàn thiện tường rào nhà văn hóa, xây 90m lề đường, 42m tường rào thoáng: 78 lao động

- Chủ nhật: Hoàn thiện 27m và xây 32m tường rào hộ ông Loan, xây 110m lề đường: 58 hội viên nông dân và 39 lao động

- Chưa hoàn thiện tuyến đường trục thôn, tường rào anh Hà Khoa, chưa dời dọn tường rào và công trình phụ hộ ông Huyền, chưa hoàn thiện tường rào nhà văn hóa

- Xây bồn hoa, lề đường, nhà vệ sinh hộ ông Hợi, hoàn thiện tường rào nhà văn hóa, nhà tang, xây móng công trình vệ sinh tại nhà văn hóa; dời dọn và xây mới tường rào và công trình phụ hộ ông Huyền Hán, tường rào anh Hà Khoa

 

6

Thôn Đại Tiến

- Thứ 2,3,6,7: đổ 183m bê tông mở rộng mặt đường

- Thứ 2,4,5: Xây 355m bồn cây hàng rào xanh

- Thứ 4,5: Xây và hoàn thiện 30m tường rào thoáng

- CN: Làm mặt bằng 120m rãnh thoát nước, khơi thông khe thoát nước nội thôn

Có 418 lượt lao động

Chưa hoàn tuyến trung tâm, chưa mở rộng được các tuyến đường giao thông mới, chưa trồng cây hàng rào xanh

 - Đổ 200m bê tông mở rộng mặt đường, 150 tường rào thoáng cho các hộ dân, xây 120m rãnh thoát nước nội thôn và 100m rành thoát nước đường trục thôn

7

Thôn Toàn Thắng

- Thứ 2,3,4,5,7, CN: đổ 208m bê tộng lề đường: 238 lao động

- Thứ 6: Xây 66m móng tường rào thoáng: 179 lao động

 - Thứ 7: Xây bó 55m lề đường: 71 lao động

- CN: Xây bó 35m lề đường, 61m rãnh: 105 lao động

Chưa hoàn thiện đổ bê tông mở rộng mặt đường, chưa trồng cây bóng mát và cây hàng rào xanh tại nhà văn hóa thôn,  chưa cải tạo được vườn tạp

Trồng cây xanh, xây bó lề và mở rộng nền đường

8

Tiêu chí Quy hoạch

Cắm bổ sung 100 mốc quy hoạch

 

Bổ sung hồ sơ tiêu chí

9

Tiêu chí Điện

Di dời 05 cột điện ảnh hưởng hành lang giao thông tại thôn Toàn Thắng, nâng cao chỉnh trang đường dây sau công tơ cho 51 hộ gia đình tại thôn Bắc Trị, Đồng Khánh, Hồng Dinh

 

- Di dời 03 cột điện tại thôn Đồng Khánh, 01 cột tại Bắc Dinh, vận động nhân dân thay thế đường dây sau công tơ

10

Tiêu chí CSHTTMNT

Hoàn thiện hồ sơ tiêu chí, kiểm tra hướng dẫn sắp xếp hàng hóa

 

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tiêu chí, hướng dẫn sắp xếp hàng hóa

11

Tiêu chí nhà ở dân cư

Khảo sát 04 nhà ở cần tu sửa

Ko thực hiện nhiệm vụ

- Hoàn thiện hồ sơ  tiêu chí

- Tu sửa 04 nhà ở bị xuống cấp

12

Tiêu chí MT và ATTP

Làm việc với 03 tổ chức nuôi trồng thủy sản về việc quan trắc định kỳ 6 tháng cuối năm

- Xử phạt 01 trường hợp vi phạm môi trường trong chăn nuôi tại thôn Bắc Trị, kiểm tra nhắc nhở 02 hộ thôn Đồng Khánh, 03 hộ thôn Bắc Dinh

- Chưa san lấp và mở rộng khuôn viên nghĩa trang Động Cùng

 

 

- San lấp và mở rộng khuôn viên nghĩa trang Động Cùng

- Kiểm tra, xử lý các trường hợp ô nhiễm môi trường trong chăn  nuôi

 

- Các thôn Đồng Khánh, Đại Tiến và Toàn Thắng chưa tập trung vào các tuyến chính; các thôn Bắc Trị, Hồng Dinh, Bắc Dinh, Đại Tiến và Toàn Thắng chưa nộp bản ký cam kết theo công văn 24 của BCĐ

Các cá nhân phụ trách các tiêu chí Quy hoạch, Thủy lợi, Điện, Trường học, Sơ sở vật chất văn hóa, thông tin truyền thông, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Tổ chức sản xuất, Giáo dục, Y tế, Văn hóa, Môi trường an toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Quốc phòng an ninh, Khu dân cư kiểu mẫu vườn mẫu chưa nộp báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí phụ trách.

- Các thôn mẫu chưa tập trung hướng dẫn, chỉnh trang và sắp xếp nhà cửa; chưa chú trọng vào các điểm nhấn, cảnh quan và vệ sinh môi trường, chỉnh trang và sản xuất vườn hộ.

 

Nguồn tin: TT BCĐ NTM xã:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây