BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NÔNG THÔN MỚI TUẦN 42 (từ ngày 14-20/10/2019 KẾ HOẠCH TUẦN 43 (từ ngày 21-27/10/2019)

Thứ hai - 21/10/2019 14:09

   BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NÔNG THÔN MỚI TUẦN 42 (từ ngày 14-20/10/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 43 (từ ngày 21-27/10/2019)

 

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của các thôn cán bộ NTM tổng hợp, báo cáo các nội dung cụ thể như sau:

- Phục vụ cuộc làm việc của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện và Đoàn công tác phụ trách xã làm việc với Tổ công tác, tổ thực thi thôn Trần Phú.

 TT

Tên Tiêu chí/Thôn

Kết quả đạt được

Tồn tại, nguyên nhân

Kế hoạch tuần tới

1

Thôn Trần Phú:

 

- Thứ 2: xây 22m móng tường rào thoáng: 26 lao động

- Thứ 3: Xây 20m tường rào thoáng: 18 lao động

- Thứ 6: Xây 40m móng tường rào thoáng, 120m bồn hàng rào xanh, trồng 60 cây bóng mát, đổ 12m nắp đậy: 20 hội viên cao tuổi, 90 lao động

- Thứ 7: Kiểm tra hướng dẫn 22 hộ sắp xếp nhà cửa, chỉnh trang vườn hộ

- CN: Trồng 40 cây bóng mát và bu rào cây

Chưa hoàn thiện tương rào thoáng hộ bà Hiếu

Xây và hoàn thiện 140m tường rào thoáng, trồng 2000m hàng rào xanh, đổ 200m nắp đậy, hướng dẫn chỉnh trang sắp xếp nhà cửa; đắp phụ lề đường và gốc cây tuyến từ ngõ ông Lương Bắc Trị đi thôn Trần Phú và tuyến từ quán ông Giản đi huyện lộ 3; đổ cát san sửa lề đường các tuyến đã đậy nắp

 

2

Thôn Bắc Trị:

- Thứ 2, 4: Đổ đất vào bồn cây bóng mát và trồng thảm hoa tuyến QL 15B đi ngõ ông Ngân

- Thứ 5,6,CN: Xây và hoàn thiện 70m tường rào thoáng: 280 lao động

- Thứ 7: Hướng dẫn các hộ sắp xếp nhà cửa và sản xuất vườn hộ

- CN: CTVT hộ ông Oanh: 23 lao động

- Chưa xây và đổ nắp đậy 18m rãnh thoát nước, tường rào và dở bỏ công trình phụ ông Thái, anh Vân

 

- Đổ 150m bê tông mở rộng mặt đường, phá dỡ công trình phụ ông Thái, anh Vân, xây và đổ nắp đậy 18m rãnh thoát nước, 35m tường rào hộ anh Thái, bà Quý, đắp phụ lề đường và gốc cây tuyến từ ngõ ông Lương Bắc Trị đi thôn Trần Phú

 

3

Thôn Đồng Khánh

- Thứ 2: Xây 50m bồn hàng rào xanh: 10 lao động

- Thứ 3: xây 25m tường rào thoáng: 15 lao động

- Thứ 7: Kiểm tra, hướng dẫn sắp xếp đồ đạc, thực hiện VSMT, kinh tế vườn hộ

- CN: Hoàn thiện tường rào thoáng hộ cô Lan, mở rộng 220m lề đường, bù phụ 450m lề đường, chỉnh trang 02 vườn hộ

 

Chưa CTVT anh Dũng và anh Ngọ do trời mưa, chưa trồng cọc bê tông và kéo dây thép gai cho các vườn hộ nghèo do UBND xã chưa cấp cọc bê tông và dây thép gai

Mở rộng tuyến đường Bờ Mậu, đổ đất cát bù phụ tuyến đường Cựa Truông, Bờ Mậu, CTVT hộ anh Ngọ, anh Dũng, cắm cọc bê tông và kéo hàng rào dây thép gai cho hộ nghèo, hộ chính sách, đổ 200m2 sân nhà văn hóa, trồng 150 cây bóng mát, xây 220m bồn cây bóng mát, 30m tường rào thoáng

4

Thôn Hồng Dinh

- Thứ 2: Xây 18m tường rào thoáng: 26 lao động

- Thứ 3: Xây 64m bồn hoa: 31 lao động

- Thứ 4: Hoàn thiện 31m tường rào thoáng: 43 lao động

- Thứ 5:Hướng dẫn 38 hộ sắp xếp nhà cửa

- Thứ 6: Xây 18m móng tường rào bà Ngụ, hoàn thiện trụ tường rào anh Chương, san 18 xe đất vườn ông hợp: 41 lao động

- Thứ 7: Hướng dẫn 29 hộ sắp xếp nhà cửa

Chưa dời dọn ốt anh Xuân, chưa xây rãnh thoát nước qua ngõ anh Kính và bồn hoa nhà văn hóa

- Dời dọn ốt anh Xuân, tiếp tục phá dỡ công trình phụ hộ ông Hợp; xây rãnh thoát nước qua ngõ anh Kính và bồn hoa nhà văn hóa, đắp phụ lề đường và mô trồng cây tuyến từ Cầu Hồng Dinh đi Đền Ao

5

Thôn Bắc Dinh

- Thứ 2, 3,6,7,CN: Tổ công tác và tổ thực thi hướng dẫn 155 hộ sắp xếp đồ đạc, dụng cụ sinh hoạt và định hướng sản xuất vườn hộ

- Thứ 5,6: San cát lề đường Cựa Lợi và trồng thảm hoa: 125 lao động

 

 

- Chưa hoàn thiện nhà vệ sinh hộ ông Hợi, tường rào nhà văn hóa, nhà tang, xây móng công trình vệ sinh tại nhà văn hóa; dời dọn và xây mới tường rào và công trình phụ hộ ông Huyền Hán, tường rào anh Hà Khoa, đổ bê tông mở rộng mặt đường; mở rộng lề đường tuyến từ nhà văn hóa thôn đi tổ tự quản số 3

- Hoàn thiện nhà vệ sinh hộ ông Hợi, tường rào nhà văn hóa, nhà tang, xây móng công trình vệ sinh tại nhà văn hóa; dời dọn và xây mới tường rào và công trình phụ hộ ông Huyền Hán, tường rào anh Hà Khoa, đổ 380m bê tông mở rộng mặt đường; đắp phụ lề đường tuyến từ ngõ bà Hựu đi đường trục xã

 

6

Thôn Đại Tiến

- Thứ 2: Hoàn thiện 120m rãnh thoát nước: 88 lao động

- Thứ 3: Tháo dỡ 50m tường rào

- Thứ 4: Xây 60m tường rào thoáng: 78 lao động

- Thứ 5: xây 160m bồn cây xanh: 68 lao động

- Thứ 6: Đổ 50m bê tông mở rộng mặt đường: 41 lao động

- Thứ 7: Hướng dẫn 28 hộ sắp xếp nhà cửa

- CN: Hoàn thiện 16m tường rào thoáng: 12 lao động

Chưa trồng cây hàng rào xanh

 - Đổ 80m bê tông mở rộng mặt đường, 200m hàng rào xanh, 80m tường rào thoáng, trồng 2000m cây hàng rào xanh

 

7

Thôn Toàn Thắng

- Thứ 2: Đổ 32m lề đường 37 lao động

- Thứ 3,6,7, CN: San sửa 228 lề đường: 190 lao động

- Thứ 4: Xây 59m mương thoát nước: 49 lao động

- Thứ 7: Xây bồn cây xanh nhà văn hóa: 67 lao động

Chưa hoàn thiện  xây bó lề và mở rộng nền đường

Xây bó lề đường, đổ lề đường, bu rào cây xanh

8

Tiêu chí Điện

Nâng cao đường dây sau công tơ cho 07 hộ gia đình tại thôn Trần Phú 11 hộ Bắc Trị, 9 hộ Đồng Khánh, 6 hộ Hồng Dinh và 3 hộ Bắc Dinh

Chưa di dời 6 cột điện ảnh hưởng hành lang đường giao thông tại các thôn

- Di dời 06 cột điện tại các thôn, vận động nhân dân thay thế đường dây sau công tơ

9

Tiêu chí nhà ở dân cư

- Thực hiện ra soát điều chỉnh, bổ sung các biểu mẫu theo quy định

- Làm các mẫu biên bản giao cho các tổ ký cam kết các hộ có nhà hiện tại vắng mặt tại địa phương cam kết không nâng cấp, chỉnh sửa, tháo dở nhà theo quy định

- Nghiệm thu nhà bà Nguyễn Thị Cọt thôn toàn Thắng

- Vận động hộ Bà Bùi Thị Thanh sửa chữa nhà ở

- Tiếp tục vận động hộ Bà Nguyễn Thị Em và Bà Dương Thị Chiểu thôn Trần Phú về ở với con

Chưa hoàn thiện hồ sơ tiêu chí

-  Tiếp tục vận động hộ Dương Văn Tý, Trần Thị Thịnh thôn Hồng Dinh chỉnh trang nhà đạt chuẩn theo quy định

- Tổ chức Nghiệm thu Hộ Bà Bùi Thị Thanh Trần Phú

-  Vận động  hộ bà Lý, cô Thanh, anh Hải thôn Trần Phú dở bỏ nhà theo quy định

-  Hoàn thiện các biểu mẫu rà soát theo quy định.

 

10

Tiêu chí MT và ATTP

- Tổ chức tập huấn phân loại và xử lý rác thải

- Hoàn thành san lấp mặt bằng và đào mương thoát nước nghĩa trang Động Cùng

- Kiểm tra 03 hộ chăn nuôi tại thôn Bắc Dinh và 02 hộ tại thôn Hồng Dinh

 

 

 

 

- Kiểm tra, xử lý các trường hợp ô nhiễm môi trường trong chăn  nuôi

 

*Một số tồn tại khác:

- Các thôn Hồng Dinh, Bắc Dinh, Đại Tiến và Toàn Thắng chưa nộp bản ký cam kết theo công văn 24 của BCĐ

Các cá nhân phụ trách các tiêu chí Quy hoạch, Thủy lợi, Điện, Trường học, Sơ sở vật chất văn hóa, Thông tin truyền thông, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Tổ chức sản xuất, Giáo dục, Y tế, Văn hóa, Môi trường an toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Quốc phòng an ninh, Khu dân cư kiểu mẫu vườn mẫu chưa nộp báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí phụ trách.

- UBND xã chưa hỗ trợ cọc bê tông, dây thép gai cho các thôn cắm cọc bê tông

* Một số nhiệm vụ khác:

- Thôn Trần Phú:

+ Tuyến đường từ cổng nhà văn hóa đi ngã tư vườn ông Chửng: Chưa thực hiện việc đổ bê tông mở rộng mặt đường, trước mắt di dời đoạn bồn hoa đã xây ra phía đường cân đối với hàng cây đã trồng, đổ cát và trồng thảm hoa.

+ Tuyến đường từ Quốc lộ 15B đi ngõ ông Thìn: Thường trực BCĐ thống nhất việc thôn đề xuất xây bó, tuy nhiên do địa hình chưa đạt nên trước mắt bố trí máy đắp lại lề đường phía ngoài và đổ bổ sung cát để làm đẹp.

- Các thôn Trần Phú, Bắc Trị, Hồng Dinh, Bắc Dinh tập trung thực hiện các phần việc trên tua tuyến theo kế hoạch của Thường trực Ban chỉ đạo xã

- Các thôn trên địa bàn xã tiếp tục thực hiện hướng dẫn các hộ dân chỉnh trang, sắp xếp nhà cửa và định hướng sản xuất vườn hộ.

- Các tổ công tác bám nghị quyết 42/NQ-HĐND để hướng dẫn các thôn tổng hợp nhu cầu hỗ trợ cọc bê tông và dây thép gai đảm bảo đối tượng, UBND xã kịp thời cung cấp để các thôn thực hiện.

- Vườn mẫu: đề nghị các đoàn thể thường xuyên quan tâm đến các vườn mẫu, MTTQ xã có kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả cho Thường trực BCĐ.

- Đối với các tiêu chí: đề nghị các đồng chí cán bộ, công chức, các Tổ công tác cung cấp đầy đủ các hồ sơ liên quan, giao các đồng chí được phân công phụ trách các tiêu chí tổng kịp thời báo cáo Thường trực các khó khăn vướng mắc để giải quyết.

- UBND xã đôn đốc đơn vị thi công rãnh thoát nước tại thôn Trần Phú trong tuần phải hoàn thành khối lượng để thôn Trần Phú tập trung chỉnh trang.

 

Nguồn tin: TT BCĐ NTM xã:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây