BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NÔNG THÔN MỚI TUẦN 43 (từ ngày 21-27/10/2019) KẾ HOẠCH TUẦN 44 (từ ngày 28/10-3/11/2019)

Thứ ba - 29/10/2019 07:57

   BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NÔNG THÔN MỚI TUẦN 43 (từ ngày 21-27/10/2019)

KẾ HOẠCH TUẦN 44 (từ ngày 28/10-3/11/2019)

 

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của các thôn cán bộ NTM tổng hợp, báo cáo các nội dung cụ thể như sau:

- Phục vụ đoàn kiểm tra của Sở Công Thương kiểm tra tiêu chí Điện và CSHTTM nông thôn, kết quả 2 tiêu chí đạt chuẩn.

- Ban Thường vụ huyện đoàn cùng Đoàn xã kiểm tra, hướng dẫn các vườn mẫu do đoàn xã phụ trách

 TT

Tên Tiêu chí/Thôn

Kết quả đạt được

Tồn tại, nguyên nhân

Kế hoạch tuần tới

1

Thôn Trần Phú:

 

- Thứ 2: Đổ 40m nắp đậy, xây 35m móng, 40m tường rào, 160m bồn hàng rào xanh, hoàn thiện 22m tường rào thoáng: 185 lao động

- Thứ 3: Xây 32m móng tường rào, hoàn thiện 15m tường rào, xây 115m bồn HRX: 22 hội viên CCB và 122 lao động

- Thứ 5: Xây 40m mương thoát, đổ 30 nắp đậy: 62 lao động

- Thứ 6: Xây bó 80m lề đường, trồng 1400m cây HRX: 127 lao động

- Thứ 7: Xây 35m mương thoát nước, trồng 320m HRX:

- CN: Xây 82m bồn HRX, xây bó 60m lề đường, đổ 15m nắp đậy, xây móng tường rào hộ bà Cháu: 17 hội viên CCB và 91 lao động

Chưa hoàn thiện 200m nắp đậy, chưa đắp phụ đường tuyến từ quán ông Giản đi huyện lộ 3 do UBND xã chưa bố trí máy

Tập trung hoàn thiện các công việc còn dở, làm đến đâu dọn vệ sinh đến đó ngoài phải tấp trung xây và hoàn thiện 80m tường rào thoáng, đổ 200m nắp đậy, hướng dẫn chỉnh trang sắp xếp nhà cửa; đắp phụ lề đường và gốc cây tuyến từ quán ông Giản đi huyện lộ 3; hoàn thiện sân vận động thôn

 

2

Thôn Bắc Trị:

- Thứ 2, 7: hướng dẫn các hộ tổ 6,7 sắp xếp nhà cửa và chỉnh trang vườn hộ

- Thứ 2: San cát và làm vệ sinh các tuyến đường: 187 lao động

- Thứ 3: Đổ 150m bê tông mở rộng mặt đường, san cát và dọn vệ sinh tuyến đường hội ND tự quản, dỡ bỏ phần mái công trình phụ hộ ông Thái: 23 hội viên CCB, 45 hội viên ND và 120 lao động

- Thứ 4: Làm mặt bằng tuyến từ QL 15B đi ngõ anh Đống, san cát hội quán Phúc Lưu củ, xây 20m tường rào hộ bà Quý: 114 lao động

- Thứ 5: Trồng bổ sung thảm hoa và chăm sóc hoa: 62 hội viên PN

- Thứ 6,7,CN: Hoàn thành phần sắt đổ nắp đậy và đổ 110m nắp đậy rãnh thoát nước: 174 lao động

- Thứ 7: Phá dỡ công trình vệ sinh hộ bà Lý

- Thứ 7,CN: Trồng bổ sung 250m cây HRX

- CN: Đổ 260m nắp đậy rãnh thoát nước, xây 100m bồn HRX, lát 120m gạch block: 202 lao động

- Chưa dở bỏ công trình phụ ông Thái, anh Vân và chưa xây rãnh thoát nước ngõ anh Thái

 

- Phá dỡ công trình phụ ông Thái, anh Vân, xây và đổ nắp đậy 18m rãnh thoát nước, 200m bồn HRX và đậy nắp đậy rãnh thoát nước

 

3

Thôn Đồng Khánh

- Thứ 2: Xây 62m bồn HRX: 15 lao động

- Thứ 3, thứ 4: Xây nâng chiều cao 150m mương thoát nước, CTVT hộ anh Ngọ, đổ 200m2 sân bóng chuyền: 41 hội viên ND và 115 lao động

- Thứ 5: CTVT hộ anh Dũng: 49 lao động

- Thứ 6: Trồng 800m cây HRX

- Thứ 7: Mở rộng 50m mặt đường bằng bê tông

- CN: Trồng cọc bê tông cho hộ bà Kiều, bà Tá, trồng mới, trồng dặm và bu rào 50 cây bóng mát, đổ cát bù phụ tuyến đường Cựa Truông, Bờ Mậu: 52 lao động

Chưa xây 30m tường rào thoáng

Tập trung hoàn thiện tuyến Cựa Truông và Bờ Mậu, trồng cọc bê tông cho hộ bà Khôi, bà Minh, xây 100m tường rào thoáng, CTVT hộ anh Liên

4

Thôn Hồng Dinh

- Thứ 3: CTVT hộ anh Khang và bà Mại: 75 hội viên ND

- Thứ 4: Xây 46m bồn hoa NVH: 25 lao động

- Thứ 5: Xây bó 68m hàng lang đường trục thôn: 68 lao động

- Thứ 6: Xây 200m bồn HRX: 38 lao động

- Thứ 7:

+ Buổi sáng: Đổ đất vào bồn HRX: 22 lao động

+ Buổi chiều: Trồng 200m cây HRX: 33 hội viên PN

- CN: Bu rào cây bóng mát, trồng 135m cây HRX: 47 hội viên CT và PN

Chưa dời dọn ốt anh Xuân

- Dời dọn và xây mới ốt ông Xuân, san sửa mặt bằng, dọn vệ sinh và trồng cây bóng mát tuyến từ cầu Hồng Dinh đi Miếu Ao; quét vôi tường rào nhà văn hóa và đổ đường vào nhà ông Hạnh

5

Thôn Bắc Dinh

- Thứ 2, 3,5,6,7,CN: đổ 230m bê tông mở rộng mặt đường: 175 lao động

- Thứ 3,5,6,7,CN: Trồng hoa và cây HRX: 46 hội viên PN

- Trồng 120 cây bóng mát: 57 hội viên cao tuổi

- Thứ 2,3: San đất lề đường: 42 lao động

- Thứ 4: Xây 135m bồn cây, lề đường: 65 lao động

- Chưa xây công trình vệ sinh tại nhà văn hóa; chưa dời dọn và xây mới tường rào và công trình phụ hộ ông Huyền Hán, tường rào anh Hà Khoa

- Đổ 150m lề đường, xây nhà vệ sinh nhà văn hóa, tháo dỡ và xây mương Cựa Lợi, ngọ Mại; tháo dở tường rào hộ ông Huyền

 

6

Thôn Đại Tiến

- Thứ 2,3: Xây 75m tường rào, đổ 70m bê tông mở rộng mặt đường: 60 lao động

- Thứ 4: Đổ đất vào bồn HRX: 58 hội viên PN

- Thứ 5: Đổ 25m bê tông mở rộng mặt đường, hoàn thiện 50m tường rào thoáng: 60 lao động

- Thứ 6: Xây 45m tường rào thoáng, 100m bồn HRX: 77 lao động

- Thứ 7: Trồng 1900m cây HRX: 142 lao động

- CN: Xây 60m bồn HRX, hoàn thiện 30m tường rào thoáng: 26 lao động

 

 - Hoàn thiện tuyến trục chính; san sửa lề đường, dọn vệ sinh và trồng cây háng rào xanh tuyến từ ngõ ông Thiểu đi Nam Hải; Tổ công tác, Tổ thực thi thôn lựa chọn mở mới 01 tuyến ngõ xóm; hoàn thiện các phần việc tại trung tâm NVH

 

7

Thôn Toàn Thắng

- Thứ 2,3,5,6,CN: Đổ 314m lề đường 336 lao động

- Thứ 4: Xây 49 bồn hoa và tường rào nhà văn hóa: 52 lao động

- Thứ 6, thứ 7: trồng 1400m HRX: 104 lao động

- Thứ 7: xây bó 68m đường giao thông: 73 lao động

Chưa hoàn thiện  xây bó lề và mở rộng nền đường

Hoàn thiện xây bó lề, mở rộng nền đường; dọn vệ sinh, san sửa nền đường và trồng cây xanh tuyến từ Quan Trung Thu đi Đại Tiến và tuyến đướng mẫu; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các hộ chỉnh trang ắp xếp nhà ở và chỉnh trang vườn hộ.

 

8

Tiêu chí Điện

Di dời 05 cột điện ảnh hưởng hang lang tại các thôn Trần Phú và Đồng Khánh; nâng cấp dây công tơ cho 16 hộ gia đình tại các thôn Trần Phú, Bắc Trị, Hồng Dinh và Bắc Dinh

- Làm mới 1,5km đường điện thắp sáng đường quê tại thôn Toàn Thắng

 

Tiếp tục tuyên truyền các hộ nâng cấp, chỉnh trang đường dây chưa đảm bảo

9

Tiêu chí CSVC văn hóa

Hoàn thiện điểm vui chơi giải trí cho người già và trẻ em tại UBND xã và 03 thôn mẫu

 

Hoàn thiện điểm vui chơi giải trí tại các thôn Đồng Khánh, Hồng Dinh, Đại Tiến và Toàn Thắng

9

Tiêu chí nhà ở dân cư

+ Về hồ sơ:

- Tiến hành rà soát lại hồ sơ theo biểu mẫu theo quy định

- Tổ chức ký cam kết các hộ có nhà hiện tại vắng mặt tại địa phương, dở bỏ nhà ở thôn Trần Phú và Bắc trị

- Tiếp nhận đơn xin hỗ trợ của Bà Thanh, Ông Vinh, Bà Chiểu về xin hỗ trợ làm nhà

+ Về công việc chỉnh trang các nhà:

- Tiếp tục vận động hộ Bà Nguyễn Thị Em và Bà Dương Thị Chiểu ở với con

- Vận động nhà anh Tý, bà Thịnh thôn Hồng Dinh chỉnh trang đáp ứng theo quy định

Chưa hoàn thiện hồ sơ tiêu chí do các khối ngành liên quan chưa cung cấp hồ sơ

thanh quyết toán nhà ở hộ nghèo và chính sách; chưa nghiệm thu nhà ở bà Thanh do hộ đi vắng; chưa vận động hộ bà Lý, cô Thanh, anh Hải thôn Trần Phú dở bỏ nhà

- Tổ chức Nghiệm thu nhà ở hộ Bà Bùi Thị Thanh

-  Vận động  hộ bà lý, anh Hải thôn Trần Phú dở bỏ nhà theo cam kết

-  Phối hợp với huyện  hoàn thiện các biểu mẫu rà soát theo quy định.

 

10

Tiêu chí MT và ATTP

- Kiểm tra, rà soát và xét nghiệm 34 mẫu nước đạt 85% (29/34 hộ)

- Cung cấp 9.700m cây chuổi ngọc cho các thôn

- Kiểm tra, xử lý các trường hợp ô nhiễm môi trường trong chăn  nuôi

- Kiểm tra, xử lý các trường hợp ô nhiễm môi trường trong chăn  nuôi

11

Tiêu chí QPAN

Hoàn thiện hồ sơ 7 thôn về an ninh trật tự

 

Tổ chức họp Ban chỉ đạo 138 để xét công nhận thôn đạt chuẩn; phối hợp 03 trường học xây dựng hồ sơ đầu năm

*Tồn tại:

- Các thôn Hồng Dinh, Bắc Dinh, Toàn Thắng không nộp bản ký cam kết theo công văn 24 của BCĐ

- Các cá nhân phụ trách các tiêu chí Quy hoạch, Thủy lợi, Sơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Tổ chức sản xuất, Giáo dục, Y tế, Văn hóa, Môi trường an toàn thực phẩm, Quốc phòng an ninh, Khu dân cư kiểu mẫu vườn mẫu không nộp báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí phụ trách.

- Tiêu chí Hệ thống chính trị chưa hoàn thiện hồ sơ do Mặt trận tổ quốc chưa cung cấp hồ sơ giám sát cộng đồng.

 

Nguồn tin: TT BCĐ NTM xã:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây