Trang thông tin điện tử xã Thạch Trị huyện Thạch Hà

http://xathachtri.hatinh.gov.vn


BÁO CÁO Về việc xử lý và trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 - HĐND xã, khóa XIX

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH TRỊ

 

Số:    /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thạch Trị, ngày 20 tháng 6 năm 2019

 

BÁO CÁO

Về việc xử lý và trả lời kiến nghị của cử tri

tại kỳ họp thứ 7 - HĐND xã, khóa XIX

 

Tại kỳ họp thứ 7 - HĐND xã khóa XIX, Ủy ban nhân dân xã nhận được các ý kiến kiến nghị của cử tri toàn xã do Thường trực HĐND xã chuyển đến. Sau khi giao các ngành kiểm tra, rà soát và từng bước giải quyết các kiến nghị thuộc trách nhiệm, thẩm quyền, UBND xã tổng hợp báo cáo cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN NGƯ, XÂY DỰNG - GIAO THÔNG THỦY LỢI

Câu 1: Xã có kế hoạch hỗ trợ kịp thời trong sản xuất nông nghiệp như: Giống, phân bón. (Cử tri Đồng Khánh, Trần Phú)

- Vụ Xuân 2019 UBND xã đã triển khai sản xuất mô hình giống lúa HN6 quy mô 6ha tại xứ đồng Đội Cựa 2 thôn Bắc Trị và Đồng Khánh hỗ trợ 100% giống; vụ Hè Thu 2019 UBND xã phối hợp với Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN huyện Thạch Hà sản xuất mô hình giống lúa chất lượng cao Bắc Hương 9 tại xứ đồng thôn Trần Phú quy mô 20ha theo chính sách hỗ trợ tại Điểm 5 Điều 5 Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND ngày 28/12/2019 của HĐND huyện; tại Điều 4 Nghị quyết 37/2019/NQ-HĐND ngày 15/2/2019 của HĐND xã đã có một số chính sách hỗ trợ tuy nhiên thời gian vừa qua chưa có thôn nào thực hiện.

Câu 2: Xã cần quản lý các phương tiện cơ giới trong sản xuất nông nghiệp để bảo vệ giao thông nội đồng. (Cử tri Trần Phú)

Trả lời: Thời gian vừa qua Ban công an xã đã chỉ đạo các thôn làm việc với các chủ máy ký cam kết trước mỗi vụ sản xuất và đã có một số thôn thực hiện tốt như thôn Bắc Trị

Câu 3: Đề nghị xã có giải pháp trong làm NTM đặc biệt là chính sách hỗ trợ cho các thôn trên địa bàn, không nên chú trọng thôn làm điểm. (Cử tri Trần Phú, Hồng Dinh, Đồng Khánh)

Trả lời: HĐND xã đã tổ chức kỳ họp bất thường ban hành Nghị quyết 37/NQ-HĐND ngày 15/02/2019 về  việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới năm 2019, UBND xã đã có Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết.

Câu 4: Đề nghị xã cần quy hoạch tuyến mương tiêu từ đường 15 B đi vườn ông Lài và ra vườn bà  Nhân. (Cử tri Bắc Trị)

Trả lời: Thực hiện quy hoạch đấu giá đất ở thời gian vừa qua UBND xã đã đầu tư xây dựng tuyến mương bê tông từ góc vườn anh Long đến ngõ anh Soa nên khu vực mà cử tri đề xuất sẽ sử dụng tuyến mương nói trên để tiêu thoát nước .

Câu 5: Kênh tưới Bờ mậu đã xây dựng từ lâu nay bị hư hỏng nặng không sử dụng được , đề nghị xã có kế hoạch làm mới (Cử tri Đồng Khánh)

Trả lời: Tuyến kênh Bờ Mậu thôn Đồng Khánh UBND xã bố trí thi công từ nguồn vồn nông thôn mới năm 2019 hiện nay đang hoàn thiện hồ sơ để triển khai thi công.

Câu 6: Xã cần có kế hoạch làm các tuyến kênh bê tông từ đường 15B - quán ông  Giản; tu sữa kênh 15B - Đền để nhân dân tưới tiêu (Cử tri Trần Phú)

Trả lời: Do nguồn ngân sách khó khăn nên UBND xã chưa có điều kiện đầu tư xây mới một số tuyến kênh mương phục vụ tưới tiêu trong đó có tuyến từ đường 15B - Ngõ anh Long. Thời gian tới UBND xã sẽ xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn từng bước đầu tư, thi công các tuyến mương nhằm đáp ứng tưới tiêu trong sản xuất và nguyện vọng của quý bậc cử tri; còn tuyến từ ngõ anh Long - Quán ông Giản thực hiện theo Nghị quyết 37/2019/NQ-HĐND UBND xã sẽ hỗ trợ vật liệu và thôn huy động nhân dân thực hiện

 - Tuyến kênh từ Quốc lộ 15B- Ngõ ông Chửng UBND xã đã đưa vào thi công theo cơ chế hỗ trợ xi măng của các cấp và nguồn vốn nông thôn mới năm 2019; còn tuyến từ vườn ông Chửng - Đền vừa qua UBND xã hỗ trợ vật liệu thôn đã huy động nhân dân thực hiện.

Câu 7: Đề nghị xã nạo vét tuyến khe tiêu tư góc vườn ông Chinh- Bắc Dinh qua vùng rau củ quả. Xã cần có kế hoạch và hỗ trợ thôn để làm cầu qua N9 trên tuyến đường ông Ty đi 15B.(Cử tri Hồng Dinh)

Trả lời: - Tuyến khe tiêu tư góc vườn ông Chinh- Bắc Dinh qua vùng rau củ quả thuộc khu vực sản xuất rau củ quả của HTX và các THT đề nghị HTX và các THT huy động nhân dân nạo vét đảm bảo tưới tiêu trong sản xuất.

- Cầu qua N9 trên tuyến đường ông Ty đi 15B thuộc quản lý của công ty Thủy Lợi Nam Hà Tĩnh, UBND xã đã có văn bản đề nghị công ty đầu tư xây dựng.

Câu 8: Đề nghị xã làm tuyến kênh tiêu từ ông Loan-bà Đào; nâng cấp chiều cao kênh tưới từ kênh N9- ông Lý; khai thông kênh tưới phía sau vườn cô vượng. (Cử tri Hồng Dinh)

Trả lời: - Tuyến kênh tiêu từ ông Loan-bà Đào: UBND xã đã đưa vào đề xuất đầu tư thi công tuyến đường từ cổng cháo xã đi đường 19/5.

- Nâng cấp chiều cao kênh tưới từ kênh N9- ông Lý: UBND xã hỗ trợ vật liệu thôn huy động nhân dân thực hiện.

- Khai thông kênh tưới phía sau vườn cô Vượng:

UBND xã phối hợp với ban cán sự thôn đã kiểm tra và thống nhất kế hoạch nạo vét trong tuần tới.

Câu 9: Đề nghị xã thu hồi máy bơm, điện, béc tưới ở khu vực rau củ quả. (Cử tri Bắc Dinh

Trả lời: Tại cuộc làm việc ngày 01/6/2018 giữa UBND xã với HTX và tổ hợp tác, UBND xã đã giao HTX và THT có phương án che lại các máy bơm đồng thời tu bổ lại hệ thống béc tưới để đảm bảo phục vụ sản xuất. Tuy nhiên HTX và các THT chưa thực hiện thời gian tới UBND xã sẽ thu hồi.

Câu 10: Đề nghị xã nghiệm thu đường nội đồng cho thôn Bắc Dinh, Đồng Khánh

Trả lời: UBND xã đã nghiệm thu

Câu 11: Đề nghị xã nâng cấp hoặc làm mới tuyến đường từ 19/5 đi trung tâm xã.

Trả lời: Tuyến đường từ đường 19/5 đi trung tâm xã UBND xã đã đề xuất cấp trên đầu tư xây dựng hiện nay đang hoàn thiện hồ sơ để triển khai thi công

II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Câu 1. Đề nghị xã xữ lý các hộ Thạch Văn lấn chiếm trên trục tuyến đường mẫu. (Cử tri Bắc Dinh)

Trả lời: Hiện nay xã đang phối hợp với xã Thạch Văn để xác định lại địa giới hành chính, do địa giới hành chính không rõ ràng. UBND xã đang đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Hà kiểm tra, xác định ranh giới.

Câu 2. Đề nghị xã có kế hoạch giải quyết đất ở trước năm 1980 cho một số hộ dân trong việc cấp, chuyển nhượng, tặng cho, (Cử tri Đại Tiến, Toàn Thắng).

Trả lời: Thời gian qua UBND xã thường xuyên tiếp nhận hồ sơ và giải quyết. Hiện nay không còn hồ sơ tồn đọng về giải quyết đất trước 1980.

Câu 3. Đề nghị xã giải quyết thửa đất trước nhà ông Ân, đề nghị xã quy hoạch và làm đường vào nghĩa trang Động Cùng  (Cử tri Bắc Dinh, Đại Tiến, Toàn Thắng).

Trả lời:

 - Đối với thửa đất nhà ông Ân UBND xã đã tiến hành làm việc cụ thể với

- Ban cán sự thôn Toàn Thắng và hộ ông Hòa về thửa đất đang tranh chấp ranh giới giữa nhà ông Hòa với đất ở của bà Cầu và Ông Ân. UBND xã đã tiến hành cắm mốc cụ thể cho các hộ.

- Nghĩa trang động cùng đã được quy hoạch và bàn giao mặt bằng cho các thôn. Hiện nay UBND xã đang lập dự toán để xây dựng đường vào nghĩa trang Động Cùng

Câu 4. Đề nghị xã xử lý nghiêm hộ chăn nuôi không đảm bảo môi trường. (Cử tri Đồng Khánh, Trần Phú, Hồng Dinh)

Trả lời: UBND xã vẫn thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, về việc xử phạt thì trong thời gian tới sẽ phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành xử phạt một số hộ không chấp hành theo biên bản làm việc của UBND xã

Câu 5. Xã cần có quy hoạch trong xây dựng NTM nhất là ranh giới đường giao thông ngay từ đầu để các hộ xây dựng tránh tình trạng xây xong lại tháo dỡ. (Cử tri Bắc Trị)

Trả lời: Quy hoạch NTM xã Thạch Trị đã được công bố rộng rãi tại Hội quán các thôn và UBND xã, trong quy hoạch đã ghi rõ chiều rộng lề đường, mặt đường và nền đường tại bảng tổng hợp hệ thống giao thông toàn xã.

Câu 6. Đề nghị xã cần có quy định điểm tập kết rác tạm thời cho các thôn, đồng thời xã không nên quy định đổ rác tại khu vực nhà máy nước (Cử tri 6 thôn)

Trả lời: UBND xã đã ban hành phương án thu gom và xử lý rác thải về tại các thôn và tổ thu gom rác thải, tại phương án số 08/PA-TGXLRT ngày 16/08/2017 và hướng dẫn về phân loại rác tại nguồn tại các thôn.

 Đối với điểm tập kết rác thải tạm thời cho các thôn, trong thời gian tới UBND xã sẽ  dừng các điểm tập kết rác tại các thôn do không phù hợp với Quy hoạch nông thôn mới của xã.

- Đối với điểm rác thải tại nhà máy nước. UBND xã sẽ có thông báo tạm dừng xây dựng và đổ rác tại khu vực nói trên

Câu 8. Đề nghị xã cấp bán đất ở dọc tuyền đường 19/5 đi trạm Y tế 2 (Cử tri Toàn Thắng).

Trả lời: Vừa qua UBND xã đã điều chỉnh quy hoạch đất ở tại khu vực trạm Y tế 2. Đã tiến hành họp xét đối tượng. Hiện nay UBND đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Câu 9. Đề nghị UBND xã giải quyết khe tiêu úng và phân giải biên giới 2 thôn Đại Tiến, Toàn Thắng (Cử tri Toàn Thắng).

Trả lời: UBND xã đã phối hợp với 2 thôn để tiến hành xác định ranh giới 2 thôn qua hệ thống thoát nước từ đường 19/5 chảy ra biển. Hiện nay do nguồn kinh phí để xây dựng hệ thống mương cứng từ đường 19/5 chảy ra biển với chiều dài 1259 m chưa có nguồn, nên trong thời gian tới UBND xã sẽ tạm thời tiến hành nạo vét hệ thống kênh mương nhằm đảm bảo khe tiêu úng cho bà con tại 2 thôn vùng biển.

Câu 10. Đề nghị UBND xã phối hợp với thôn sớm giải quyết đường đi lối lại cho một số hộ dân và mương thoát nước nội thôn hiện tại không có đường đi và không có mương thoát nước, gây bất ổn định trong nhân dân. (Cử tri Đại Tiến)

Trả lời: Đề nghị cử tri có đơn kiến nghị gửi vào UBND xã nêu rõ, cụ thể là thuộc khu vực nào. Vì hiện nay trên địa bàn thôn Đại Tiến không có trình trạng này xảy ra.

Câu 11. Đề nghị xã phân lô quy hoạch và làm đường vào nghĩa trang Rú Mọn (Cử tri Đại Tiến).

Trả lời: Trong thời gian tới UBND xã sẽ tiến hành làm việc cụ thể với ban cán sự thôn Đại Tiến về Quy hoạch và làm đường vào nghĩa trang Rú Mọn. Vì hiện nay các dòng họ đã phân lô và làm hàng rào cứng bao quanh đã làm ảnh hướng tới việc phân lô theo đúng Quy hoạch đã được duyệt.

Câu 12. Đề nghị xã cần duy trì tổ thu gom rác thải ở các thôn(Cử tri Hồng Dinh)

Trả lời: Hiện nay, các tổ thu gom ở các thôn Đại Tiến, Trần Phú, Hồng Dinh, Đồng Khánh, Toàn Thắng, Băc Dinh vẫn duy trì thu gom và xử lý rác thường xuyên.

Câu 13. Đề nghị UBND xã quản lý các nghĩa trang không nằm trong quy hoạch, tình trạng hiện nay đang còn chôn tự do. (Cử tri Hồng Dinh)

Trả lời: Sau khi nghĩa trang Trằm Trị được bàn giao cho xã Thạch Trị thì UBND xã sẽ thực hiện các thủ tục về đóng cửa các nghĩa trang, không phù hợp với quy hoạch xây dựng NTM của xã để chấm dứt trình trạng chôn tự do, không theo quy hoạch và không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Câu 14. Đề nghị xã làm rõ số cây tại vùng biển phía bắc Miếu ao của tập thể hay của cá nhân mà hiện nay một số người dân đã tự tiện chặt. (Cử tri Bắc Trị)

Trả lời: Cây (cây phi lao) tại khu vực phía Bắc Miếu ao là cây của các hộ dân tại các thôn Hồng Dinh và Đồng Khánh, còn lại các loại cây khác là của tập thể.

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA

Câu 1. Đề nghị nâng cấp truyền thanh xã để nhân dân kịp thời nắm bắt mọi thông tin.(Cử tri toàn xã)

Trả lời: Hiện nay hệ thống truyền thanh của xã đã củ và thường xuyên hư hỏng. Ban văn hóa đang tích cực tham mưu xin hỗ trợ của cấp trên để thay thế. Đồng thời thường xuyên tu sữa để phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền.

Câu 2: Đề nghị các cấp giải quyết chế độ Dân công hỏa tuyến cho các đối tượng đã làm hồ sơ; làm chế độ tàn tật cho chị Nguyễn Thị Liên (Cử tri thôn Toàn Thắng)

Trả lời:

1. Về chế độ dân công hỏa tuyến từ năm 2018 đến nay đã chi trả được 121 đối tượng, hiện nay còn gần 300 đối tượng chờ cấp trên giải quyết theo quy định.

2. Về chế độ tàn tật của chị Nguyễn Thị Liên, chị Nguyễn Thị Liên hoặc thân nhân trong gia đình phải làm đơn xin xét mức độ khuyết tật nộp về UBND xã, qua Ban chính sách để được đưa vào danh sách họp xét khuyết tật theo từng đợt do Hội đồng chính sách xã chủ trì.

Câu 3: Chế độ bà Hồ Thị Liệu tại sao bị cắt đề nghị UBND làm rõ (Cử tri Bắc Trị)

Trả lời: Tại thôn Bắc Trị không có người tên là Hồ Thị Liệu, chỉ có bà Võ Thị Liệu trước đây hưởng chế độ khuyết tật, tuy nhiên sau khi rà soát lại thì bà Võ Thị Liệu chỉ bị còng lưng, ngoài ra vẫn minh mẫn, đi lại, làm việc, sinh hoạt bình thường chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ theo bảng điểm xét mức độ khuyết tật theo quy định, nên không đủ điều kiện hưởng chế độ khuyết tật. 

Câu 4: Đề nghị UBND xã làm Bằng Tổ quốc ghi công cho các Liệt sĩ, thân nhân đã làm từ lâu nay không có. Đề nghị xã làm 2 tuyến đường điện vào nhà thờ Mẹ Tuyến và nhà thờ Phạm Bá Tùng (Cử tri Trần Phú)

1. Đối với Bằng Tổ quốc ghi công của các Liệt sỹ mà thân nhân đã đề nghị cấp lại từ lâu, nay chưa có thì yêu cầu các thân nhân về tại UBND xã gặp trực tiếp Ban chính sách cung cấp thông tin về Liệt sỹ: Làm hồ sơ lúc nào, nộp cho ai, hồ sơ có đủ điều kiện hay không để tổng hợp danh sách và đối chiếu với cấp trên nhằm sớm cấp bằng đến tay thân nhân các Liệt sỹ.

2. Về 2 tuyến đường điện vào nhà thờ Mẹ Tuyến và nhà thờ Liệt sỹ Phạm Bá Tùng UBND xã đã làm việc với điện lực Thạch Hà khảo sát và cho phương án thực hiện, thống nhất với thôn và gia đình cho làm mặt bằng, sử dụng vật liệu xây dựng nông thôn mới, đổ 4 cột. Khi có mặt bằng và đáy móng, UBND xã sử dụng cột điện trên địa bàn lắp đặt; Điện lực Thạch Hà chịu trách nhiệm kéo đường dây cấp điện theo quy định. Đề nghị thôn phối hợp thực hiện.

V. LĨNH VỰC TƯ PHÁP- HỘ TỊCH

Câu 1: làm thẻ bảo hiểm cho trẻ em sơ sinh dưới 6 tháng có trường hợp đã làm 7 tháng mà không có thẻ; cán bộ tư pháp gây phiền hà (cử tri thôn toàn thắng)

Trả lời: Việc cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện qua phần mềm, trong quá trình gửi hồ sơ đi bị thất lạc trên hệ thống phần mềm, dẫn đến việc cấp thẻ bị chậm trễ. Công chức Tư pháp tiếp thu ý kiến và rút kinh nghiệm. Thời gian tới sẽ tiếp nhận và trả đúng thời gian quy định.

Công chức Tư pháp gây phiền hà: UBND xã đề nghị cử tri cho biết cán bộ tư pháp gây phiên hà như thế nào.

VI. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH -NGÂN SÁCH

Câu 1. Tiền hỗ trợ cho HTX,THT rau củ quả sau 1 năm hoạt động, đến nay chưa nhận được đề nghị UB xã làm rõ. (Cử tri Bắc Dinh)

Trả lời: Tiền hỗ trợ HTX hoạt động sau 1 năm của HTX xã rau củ quả Thành Công giám đốc ông Phạm Đình Lương đã nhận với số tiền là 20.000.000đồng, số tiền này được cấp 2 đợt theo Quyết định của huyện, đợt 1 cáp ứng 70% vào thàng 3 và đợt 2 cấp 30% còn lại vào tháng 11 năm 2017.

VII. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH

Câu 1: Xử lý nghiêm các tiểu thương buôn bán trước khu vực trường Mầm Non, nhất là khi họp chợ.

Trả lời: Xin tiếp thu ý kiến của cử tri vì thời gian qua tại nga ba trường Mầm Non vào ngày họp chợ thường xẩy ra mất an ninh trật tự, người dân lấn chiếm lề đường buôn bán, để xe. Trong thời gian tới Công an xã bố trí lực lượng trực để đảm bảo ANTT trong thời gian cao điểm.

Nơi nhận:

-TT ĐU, TTHĐND xã;

- Chủ tịch, P. chủ tịch UBND xã;

- Chủ tịch UBMTTQ xã

- Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND xã;

- Các Ban ngành;

- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Công Hường

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây