NGHỊ QUYẾT Ban Chấp hành Đảng bộ thường kỳ tháng 11 năm 2019

Thứ ba - 05/11/2019 14:23

 

 ĐẢNG BỘ HUYỆN THẠCH HÀ

ĐẢNG ỦY XÃ THẠCH TRỊ

*

Số: 11/2019-NQ/ĐU

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Thạch Trị, ngày 01 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Ban Chấp hành Đảng bộ thường kỳ tháng 11 năm 2019

 

 

I. Những kết quả đạt được:

Tháng 10/2019 là tháng chào mừng kỷ niệm 105 năm ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng, kỷ niệm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng, 28 năm ngày Quốc tế cao tuổi, 23 năm ngày Khuyến học Việt Nam, 89 năm Ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam; kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam, 89 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, là tháng cao điểm tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ còn lại để phục vụ tỉnh kiểm tra đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới và nhiều nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt một số kết quả như sau:

1. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị 

Phục vụ cuộc làm việc của Đoàn công tác theo Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo xã tại thôn Trần Phú, đoàn kiểm tra của các sở ngành về kiểm tra các tiêu chí. Kết quả đến nay đã được tỉnh kiểm tra công nhận đạt chuẩn 5 tiêu chí là: Điện, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thông tin và truyền thông, Hộ nghèo, Lao động có việc làm.

Các thôn ra quân xây dựng nông thôn mới quyết liệt với 16.043 lượt lao động, tiêu biểu như thôn Bắc Trị (3.660 lượt), cải tạo 19 vườn tạp (Trần Phú 2 , Bắc Trị 3, Đồng Khánh 7, Hồng Dinh 4, Bắc Dinh 02 và Toàn Thắng 01); trồng 985 cây bóng mát (Trần Phú 180, Bắc Trị 184, Đồng Khánh 90, Hồng Dinh 151, Bắc Dinh 156 , Đại Tiến 112 và Toàn Thắng 112); xây bó 1.776m lề đường (Trần Phú 370m, Bắc Trị 810m, Bắc Dinh 370m, Toàn Thắng 226m); xây mới 1.887m tường rào thoáng (Trần Phú 390m, Bắc Trị 340m, Đồng Khánh 132m,  Hồng Dinh 370m, Bắc Dinh 74m, Đại Tiến 515m và Toàn Thắng 66m); làm mới 492m đường bê tông (Bắc Trị 48m, Hồng Dinh 400m và Đại Tiến 52m), 1.146m rãnh thoát nước (Trần Phú 356m, Bắc Trị 180m, Bắc Dinh 145m, Đại Tiến 430m và Toàn Thắng 120m); mở rộng 3.257m mặt đường bằng bê tông (Trần Phú 450m, Bắc Trị 290m, Đồng Khánh 230m, Bắc Dinh 375m, Đại Tiến 883m và Toàn Thắng 1.029m); trồng 14.413m hàng rào xanh (Trần Phú 3.410m, Bắc Trị 2.006m, Đồng Khánh 2.937m, Hồng Dinh 1.835m, Bắc Dinh 925m và Đại Tiến 1.900m và Toàn Thắng 1.400m); xây tường rào thoáng nhà văn hóa thôn Bắc Dinh và Toàn Thắng, đổ bê tông sân bóng chuyền thôn Đồng Khánh, di dời và xây mới công trình chăn nuôi tại thôn Trần Phú, Bắc Trị; dọn vê sinh môi trường; san sửa nền đường tại thôn Trần Phú, Bắc Trị, Đồng Khánh, Bắc Dinh và Toàn Thắng; san sửa mặt bằng nghĩa trang Đồng Cùng, di dời cột điện ảnh hưởng hành lang giao thông …

Nhân dân sản xuất các loại cây trồng vụ Đông. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, hoàn thiện hồ sơ trình cấp trên hỗ trợ cho 30 hộ gia đình có lợn tiêu hủy trước ngày 27/8/2019 và hỗ trợ cho cán bộ thực hiện công tác phòng chống dịch. Xây dựng phương án hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo trình UBND huyện thẩm định. Triển khai đề án sản xuất vụ Đông năm 2019. Ngư dân đánh bắt hải sản sản lượng ước tính 62 tấn.

          Thu ngân sách tại xã đạt 25 triệu đồng (thu tiền công đức và tiền giữ xe tại Miếu Ao). Củng cố hồ sơ tiêu chí số 7 phục vụ đoàn kiểm tra của sở và phòng. Giải ngân nguồn vốn NTM đạt 1.846 triệu/3.070 triệu đồng đạt 60,13%.

  Phối hợp với các đơn vị, tổ chức đấu giá đất ở khu vực Ngọ Tứ. Cắm mốc giao đất ở tại các thôn Đại Tiến, Bắc Dinh.

Thực hiện tốt tuyên truyền xây dựng NTM. Mua sắm dụng cụ tại điểm vui chơi giải trí cho người già và trẻ em tại nhà văn hóa các thôn để đảm bảo tiêu chí.

Các trường học tổ chức họp phụ huynh đầu năm vận động đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh. Trạm y tế thực hiệntốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nhất là công tác khám bảo hiểm, thực hiện tốt các chương trình tiêm chủng mở rộng.

Hoàn thiện hồ sơ phục vụ đoàn sở, phòng lao động kiểm tra, đánh giá các tiêu chí như: Tiêu chí 11 hộ nghèo; Tiêu chí 12 lao động có việc làm; tiểu tiêu chí 14.3 tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo;  tiểu tiêu chí 18.6 bình đẳng giới, được đoàn đánh giá đạt.

Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hồ sơ tự học nghề cho đối tượng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển; hướng dẫn và hoàn thành hồ sơ hỗ trợ cho 25 người lao động đi nước ngoài.

Họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã rà soát thanh niên trong độ tuổi, phát lệnh 47 nam thanh niên sơ tuyển  nghĩa vụ quân sự xã năm 2020.

 Tiếp tục rà soát số liệu dữ liệu và bổ sung số trẻ em sinh ra và đăng ký nhập đến. Xây dựng hồ sơ trường học và hoàn thiện hồ sơ 7 thôn đạt chuẩn năm 2019.

    Cán bộ, công chức thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết hồ sơ giao dịch đúng quy định.

2. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Đảng ủy tổ chức tốt Hội nghị đối thoại trực tiếp của người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền với nhân dân thôn Hồng Dinh. Chi bộ Trạm y tế, Chi bộ Trường Tiểu học, Chi bộ Trường mầm non Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019 - 2022. Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Tổ thực thi Hồng Dinh về thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

        Đoàn Thanh niên tham gia hội thi Báo cáo viên “Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp Cách mạng của Anh hùng Liệt sĩ Lý Tự Trọng”; phối hợp với đoàn viên thanh niên Cụm Tây Nam, Cụm Bắc Hà xây 50m tường rào thoáng cho ông Thái, 80m bó đường tại thôn Trần Phú; kêu gọi hỗ trợ 30 cây ăn quả cho các vườn mẫu, kiểm tra, định hướng thực hiện các phần việc còn lại tại 4 vườn mẫu do Đoàn xã phụ trách; hỗ trợ ngày công làm 1,5km đường điện thắp sáng làng quê tại thôn Toàn Thắng; được Ban Thường vụ Huyện đoàn tặng giấy khen trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội LHTN các cấp, nhiệm kỳ 2019- 2024, kỷ niệm 105 năm ngày sinh Anh hùng Liệt sĩ Lý Tự Trọng. Hội Cựu chiến binh huy động 345 hội viên bỏ móng tường rào và xây công trình phụ cho hội viên ở Trần Phú, Bắc Trị; xây bồn hàng rào xanh, chăm sóc và trồng cây bóng mát ở tuyến đường tự quản của hội. Hội Nông dân huy động 865 lượt hội viên xây rãnh thoát nước, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, xây dựng tuyến đường mẫu, xây dựng bồn trồng cây hàng rào xanh, khu trung tâm nhà văn hóa thôn. Hội Phụ nữ ra mắt mô hình “5 không 3 sạch” ở đơn vị Bắc Trị và kiểm tra, hướng dẫn thực hiện mô hình cho 489 hộ ở các chi hội; giúp đỡ vườn mẫu và cải tạo vườn tạp ở Trần Phú, Bắc Trị, Toàn Thắng; tham gia trồng cây hàng rào xanh và thảm hoa tại các đơn vị Trần Phú, Bắc Trị, Hồng Dinh, Bắc Dinh. Hội Người cao tuổi huy động 492 lượt hội viên giúp đỡ vườn mẫu ở Hồng Dinh, Trần Phú; trồng cây hàng rào xanh và rào chắn chăm sóc cây ở các thôn.

II. Một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm.

UBND xã chưa có biện pháp xử lý các hộ gây ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Các thôn hướng dẫn việc sắp xếp, chỉnh trang nhà ở và vườn hộ hiệu quả chưa cao; chưa hoàn thiện hệ thống nắp đậy, giằng mương trên các tuyến mương đủ điều kiện do UBND xã cung cấp vật liệu chậm; chưa hoàn thiện nhà văn hóa thôn Bắc Dinh, sân vận động xã và các tuyến mương tại thôn Trần Phú. Một số nhiệm vụ BCĐ đã giao nhưng Tổ công tác chỉ đạo chưa quyết liệt, tổ thực thi thiếu tập trung nên thời gian dài không thực hiện như sân vận động Trần Phú, ốt anh Xuân ở Hồng Dinh, tường rào, công trình phụ hộ ông Huyền- Bắc Dinh; chưa mở rộng được các tuyến giao thông ở thôn Đại Tiến.

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 11 năm 2019

Tháng 11/2019 là tháng kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và các nhiệm vụ quan trọng khác của địa phương, là tháng cao điểm tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ còn lại để phục vụ tỉnh kiểm tra đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới và nhiều nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Đảng ủy thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị 

Củng cố hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra các các sở ngành về kiểm tra công nhận đạt chuẩn. Tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, tường rào và công trình xây dựng để mở rộng hành lang đường giao thông đối với các tuyến chưa hoàn thành; hoàn thiện hệ thống nắp đậy, giằng mương trên các tuyến mương đủ điều kiện; tập trung trồng mới, trồng bổ sung cây bóng; xây bồn, trồng cây hàng rào xanh; phát triển kinh tế vườn hộ, sắp xếp nhà cửa; di dời, che chắn công trình phụ, công trình chăn nuôi; chỉnh trang vườn hộ; chỉnh trang khuôn viên trụ sở làm việc của xã, trung tâm văn hóa các thôn, các trường học, trạm y tế, sân vận động xã và sân vận động các thôn; chỉnh trang đường dây sau công tơ, di dời các cột viễn thông ảnh hưởng hành lang giao thông; nâng cấp các nhà ở xuống cấp, dời dọn các nhà ở không có người ở tại các thôn; tuyên truyền các hộ xây hố lắng, hố ủ phân trong chăn nuôi; tập trung chỉnh trang các khu dân cư, các tuyến đường mẫu đặc biệt là 03 khu dân cư mẫu; tiếp tục củng cố các vườn mẫu đã đạt chuẩn và  giúp đỡ các vườn mẫu đăng ký hoàn thành trong năm.

Tập trung tuyên truyền phát triển kinh tế vườn hộ, hỗ trợ HTX Thành Công và các tổ hợp tác liên kết trồng khoai tây tại khu vùng đồng Trằm. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Ngư dân đánh bắt hải sản đảm bảo an toàn.

  Tập trung thu ngân sách; bố trí nguồn vốn trả nợ các công trình XDCB; giải ngân các nguồn vốn được bố trí; giải ngân vốn NTM đạt 100% theo nguồn vốn đã được phân bổ; quyết toán, nghiệm thu công trình Kênh mương xã Thạch Trị, kênh mương nội đồng xã Thạch Trị đưa vào sử dụng.

Thường xuyên duy trì tốt tuyên truyền, nhất là tuyên truyền xây dựng NTM. Triển khai bình xét gia đình văn hóa, gia đình thể thao, thôn văn hóa năm 2019. Điều tra xác minh lập danh sách hộ thu nhập trung bình năm 2020 làm căn cứ mua thẻ BHYT. Các trường học thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; Trạm Y tế thực hiện tốt khám chữa bệnh cho nhân dân, không để tai biến xẩy ra.

      Cấp giấy chứng nhận cho các hộ đấu giá tại khu vực Ngọ Tứ. Quy hoạch đất ở và áp giá bồi thường đất nông nghiệp tại khu vực Đồng Khắp. Phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế Hạ tầng kiểm tra lại tiêu chí Môi trường và tiêu chí Quy hoạch để đề nghị tỉnh kiểm tra.

Tổ chức sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã và khám tuyển tại huyện. Tiếp tục huy động lực lượng tham gia xây dựng nông thôn mới và tiêu hủy lợn do dịch tả lợn Châu Phi.

Công an hoàn thiện hồ sơ đề nghị BCĐ 138 huyện xét công nhận xã đạt tiêu chí 19.2 an ninh trật tự xã hội và bình yên.

Cán bộ, công chức thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phục vụ đoàn huyện về chấm điểm cải cách hành chính.

2. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

Đảng ủy tổ chức Hội nghị lấy phiếu đánh giá, nhận xét nơi công tác, nơi cư trú đối với cán bộ; xây dựng kế hoạch, triển khai kiểm điểm và đánh giá phân loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2019.

Mặt trận Tổ quốc tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), thôn Toàn Thắng tổ chức tốt đơn vị làm điểm của xã vào ngày 10/11. Các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên và nhân dân chăm sóc, sản xuất cây vụ Đông; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, thường xuyên huy động hội viên ra quân xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ hội viên cải tạo từ 5- 10 vườn tạp, giúp đỡ xây dựng các vườn mẫu. Đoàn thanh niên làm vệ sinh môi trường các tuyến đường và các khu trung tâm xã, các cơ quan, nhà văn hóa các thôn. Hội Người cao tuổi trồng và chăm sóc cây bóng mát. Hội Phụ nữ trồng cây hàng rào xanh, làm vệ sinh môi trường các khu dân cư, hướng dẫn các gia đình sắp xếp đồ đạc gọn gàng ngăn nắp. Hội nông dân chỉnh trang, trồng cây vườn hộ. Hội Cựu chiến binh chỉnh trang khuôn viên Nhà Văn hóa, khu thể thao các thôn.

TT HĐND phối hợp với TT MTTQ, UBND xây dựng kế hoạch, tổ chức tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10- HĐND xã khóa XIX.

UBND, MTTQ, các đoàn thể và các chi bộ căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện; các đồng chí Đảng ủy viên, các Tổ công tác của Đảng ủy, UBKT đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh với Đảng uỷ để chỉ đạo giải quyết.

Nghị quyết này được quán triệt đến tận chi bộ và các đoàn thể quần chúng nhân dân.

ơ

Nơi nhận:

- Các đồng chí Đảng ủy viên;

- 11 Chi bộ;

- TT HĐND;

- UBND;

- MTTQ và đoàn thể;

- Lưu: Văn phòng Đảng ủy.

T/M BCH ĐẢNG BỘ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Loan

 

Nguồn tin: VP Đảng ủy

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây