NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chính sách tại nghị quyết số 37/2019/NQ-HĐND ngày 15/02/2019 của Hội đồng nhân dân xã

Thứ tư - 11/09/2019 14:18

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ THẠCH TRỊ

 

 
 
 

Số:    /2019/NQ-HĐND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Thạch Trị, ngày 30 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chính sách tại nghị quyết số 37/2019/NQ-HĐND ngày 15/02/2019 của Hội đồng nhân dân xã

 

 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THẠCH TRỊ

KHÓA XIX - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ vào Nghị quyết 37/NQ-HĐND ngày 15/02/2019 của Hội đồng nhân dân xã Thạch Trị về Một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới năm 2019;

Căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 46/TTr-UBND, ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân xã,

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 37/2019/NQ-HĐND ngày 19/02/2019 của HĐND xã về Một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới năm 2019.

- Bổ sung vào Điều 7: Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới các nội dung hỗ trợ sau:

+ Hỗ trợ 100% cọc bê tông và dây thép gai cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, 50% cọc bê tông và dây thép gai cho các hộ cận nghèo trong toàn xã để làm hàng rào khi hộ gia đình cải tạo, chỉnh trang vườn hộ và hiến đất trong xây dựng nông thôn mới.

+ Hỗ trợ 100% cát xây cho các thôn đổ bê tông mở rộng mặt đường tại các tuyến đường trục thôn và ngõ xóm.

+ Hỗ trợ cho các thôn vật liệu làm giằng mương- rãnh thoát nước nội thôn.

- Điều chỉnh điểm a khoản 2 Điều 7: Hộ gia đình, cá nhân hiến đất, dời dọn tường rào mở rộng đường giao thông và xây mới tường rào theo mẫu thiết kế của UBND xã được hỗ trợ 100% xi măng, gạch táp lô và cát; hiến đất mở rộng đường giao thông, xây mới tường rào theo mẫu thiết kế của UBND xã được hỗ trợ 50% xi măng, gạch táp lô và cát; cải tạo hàng rào cũ theo mẫu thiết kế của UBND xã được hỗ trợ 30.000 đồng/m.

- Điều chỉnh điểm a, khoản 3 Điều 7: Tất cả hộ nghèo, hộ chính sách trong toàn xã, các hộ dân thuộc 03 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (Bắc Dinh, Bắc Trị và Trần Phú) và các tiểu khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của các thôn được hỗ trợ 100% kinh phí thuê máy cưa, máy đào cải tạo vườn tạp.

+ Điều chỉnh điểm b, khoản 6 Điều 7: Hộ gia đình xây dựng vườn mẫu hoàn thành trong năm được tỉnh công nhận được hỗ trợ 5.000.000đồng/vườn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND xã giao UBND xã điều chỉnh quy định, hướng dẫn thực hiện trong Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 để tổ chức thực hiện Nghị Quyết; tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện chính sách theo quy định này cho HĐND xã vào kỳ họp cuối năm.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Đại biểu HĐND xã theo chức năng quyền hạn của mình có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị Quyết.

3. Các nôi dung khác của Nghị quyết 37/2019/NQ-HĐND ngày 15/02/2019 của HĐND xã không thuộc nội dung điều chỉnh tại Nghị quyết này còn hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này đã được HĐND xã khóa XIX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 30/7/2019./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- UBND huyện;

- TT Đảng uỷ, TT HĐND, UBND, UBMTQ xã;

- Các đại biểu HĐND xã;

- Các Ban ngành đoàn thể cấp xã;

- Các thôn;

- Lưu: VPUBND.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Loan

 

 

 

Nguồn tin: Thường Trực HĐND xã::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây